Menu strony
Obcokrajowcy
prace ziemne

Przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce - co wskazane jest wiedzieć w tej kwestii?

Pragnąc zdobyć zezwolenie na pobyt stały w Polsce, na pewno trzeba odpowiednio zrozumieć ten temat i dowiedzieć się, kto zdoła zdobyć takie zezwolenie. Do pozyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce upoważnieni są cudzoziemcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego oraz przewidują osiedlić się w Polsce na stałe.