Menu strony
Cudzoziemcy
prawo

Jakie mamy karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co zapewniają? Czy łatwo je dostać?

Karta pobytu w Polsce to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, kiedy jest on w naszym kraju. Dokument i ważny paszport zagraniczny jest potwierdzeniem pełnych praw do przebywania w Polsce, uprawnia też do wielokrotnego przekraczania naszej granicy bez wymogu wyrabiania wizy. Podczas przekraczania granicy powinniśmy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu oraz ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?
prace ziemne

Przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce - co wskazane jest wiedzieć w tej kwestii?

Chcąc pozyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, pewno wypada odpowiednio zrozumieć ten temat oraz dowiedzieć się, kto zdoła zdobyć takie pozwolenie. Do otrzymania pozwolenia na pobyt stały w Polsce uprawomocnieni są obcokrajowcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego oraz planują osiedlić się w Polsce na zawsze.
dokumenty

W jaki sposób cudzoziemiec może zamieszkać w Polsce na dłużej? Jak może dostać kartę pobytu?

Sporo obcokrajowców zastanawia się, w jaki sposób dostać kartę pobytu w naszym kraju? Dzieje się tak, kiedy pozytywnie zakończy się postępowanie, po otrzymaniu decyzji administracyjnej. Karta pobytu w Polsce jest bardzo istotnym dokumentem, dzięki niej każdemu cudzoziemcowi przysługują określone przywileje. Na czym polega procedura wydania takiej karty?