Menu strony
Cudzoziemcy
prace ziemne

Przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce - co wskazane jest wiedzieć w tej kwestii?

Pragnąc pozyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, bezsprzecznie powinno się prawidłowo zrozumieć ten temat i dowiedzieć się, kto może zdobyć takie zezwolenie. Do uzyskania zezwolenia na pobyt trwały w Polsce upełnomocnieni są cudzoziemcy, którzy są osobami pochodzenia polskiego i przewidują osiedlić się w Polsce na zawsze.
dokumenty

W jaki sposób cudzoziemiec może zamieszkać w Polsce na dłużej? Jak może dostać kartę pobytu?

Sporo obcokrajowców zastanawia się, jak otrzymać kartę pobytu w naszym kraju? Dzieje się tak, jak pozytywnie zostanie zakończona postępowanie, po wydaniu decyzji administracyjnej. Karta pobytu w Polsce jest dość istotnym dokumentem, dzięki takiej karcie każdemu cudzoziemcowi przysługują pewne przywileje. Jak wygląda procedura uzyskania takiej karty?
prawo

Jakie mamy karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co zapewniają? Czy łatwo je dostać?

Karta pobytu w Polsce to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, kiedy jest on w naszym kraju. Dokument i ważny paszport zagraniczny jest potwierdzeniem pełnych praw do przebywania w Polsce, uprawnia też do wielokrotnego przekraczania naszej granicy bez wymogu wyrabiania wizy. Podczas przekraczania granicy powinniśmy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu oraz ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?