Menu strony
Cudzoziemcy
dokumenty

W jaki sposób cudzoziemiec może zamieszkać w Polsce na dłużej? Jak może dostać kartę pobytu?

Sporo obcokrajowców zastanawia się, jak otrzymać kartę pobytu w naszym kraju? Dzieje się tak, jak pozytywnie zostanie zakończona postępowanie, po wydaniu decyzji administracyjnej. Karta pobytu w Polsce jest dość istotnym dokumentem, dzięki takiej karcie każdemu cudzoziemcowi przysługują pewne przywileje. Jak wygląda procedura uzyskania takiej karty?
prawo

Jakie mamy karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co zapewniają? Czy łatwo je dostać?

Karta pobytu w Polsce to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, kiedy jest on w naszym kraju. Dokument i ważny paszport zagraniczny jest potwierdzeniem pełnych praw do przebywania w Polsce, uprawnia też do wielokrotnego przekraczania naszej granicy bez wymogu wyrabiania wizy. Podczas przekraczania granicy powinniśmy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu oraz ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?
prace ziemne

Przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce - co wskazane jest wiedzieć w tej kwestii?

Chcąc pozyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, pewno wypada odpowiednio zrozumieć ten temat oraz dowiedzieć się, kto zdoła zdobyć takie pozwolenie. Do otrzymania pozwolenia na pobyt stały w Polsce uprawomocnieni są obcokrajowcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego oraz planują osiedlić się w Polsce na zawsze.