Menu strony
Dane osobowe

Zgodnie z ogólną regułą w ustawie o zabezpieczeniu danych personalnych, każdy zbiór danych osobowych powinien być zgłoszony GIODO.

Dla biznesmenów znaczenie ma brak przymusy rejestrowania zbioru danych osobowych wytwarzanych wyłącznie w celu wypisania faktury lub rachunku. Powinno się jednakże mieć na uwadze, że gdyby obok wzmiankowanego celu przedsiębiorca wykorzystuje te dane personalne np. dla celów reklamowych, to kolekcja podlega konieczności rejestracji w bazie GIODO.