Menu strony
Egzekucja
udzielanie porad prawnych

Co może windykator?

Przystąpienie egzekutora do egzekucji zaległych zobowiązań jest to rozwiązanie ekstremalne, jednak częstokroć wykonywane przez samych wierzycieli albo jednostki windykacyjne.


Co może windykator?

egzekucja komornicza jest to przymus i ostateczność.
prawo

Wybór komornika do prowadzenia egzekucji

Chociaż przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają generalną zasadę, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na sposób egzekucji (a zatem komornik właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika), wierzycielowi pozostawiono w tym zakresie prawo dokonania swobodnego wyboru, odsyłając do odrębnej ustawy. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?