Menu strony
Egzekucja
udzielanie porad prawnych

Co może windykator?

Przystąpienie windykatora do egzekucji zaległych zobowiązań to wyjście ekstremalne, jednakże nierzadko praktykowane przez samych wierzycieli albo jednostki windykacyjne.


Co może windykator?

Komornicza egzekucja to przymus jak też ostateczność.
prawo

Wybór komornika do prowadzenia egzekucji

Chociaż przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają generalną zasadę, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na sposób egzekucji (a zatem komornik właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika), wierzycielowi pozostawiono w tym zakresie prawo dokonania swobodnego wyboru, odsyłając do odrębnej ustawy. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?