Menu strony
Egzekucja
prawo

Wybór komornika do prowadzenia egzekucji

Chociaż przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają generalną zasadę, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na sposób egzekucji (a zatem komornik właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika), wierzycielowi pozostawiono w tym zakresie prawo dokonania swobodnego wyboru, odsyłając do odrębnej ustawy. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?
udzielanie porad prawnych

Co może windykator?

Przystąpienie egzekutora do egzekucji zaległych zobowiązań to wyjście ostateczne, jednak częstokroć praktykowane przez samych wierzycieli czy też jednostki windykacyjne.


Co może windykator?

egzekucja komornicza to przymus i ostateczność.