Menu strony
Higiena
praca

BHP - główne wiadomości

Z pojęciem bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie BHP) można się spotkać ogromnie często. Termin ten został wymyślony i wdrożony wiele lat temu i stosowany jest w bardzo wielu różnych lokalizacjach i okazjach. Określenie to obejmuje zbiór konkretnych przepisów, na temat reguł bezpiecznej i prawidłowej pracy fabryce czy innych zakładach. Zasady BHP dotyczą właściwie każdego miejsca, w którym znajduje się większa liczba osób przez dłuższy czas.
szkolenie

Szkolenia wstępne a także cykliczne z zakresu BHP

Obowiązek zatrudnienia służby BHP nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy. W myśl zarządzeń pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, także zagwarantować przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów, także zasad BHP.