Menu strony
Higiena
praca

BHP - główne wiadomości

Z określeniem bezpieczeństwa i higieny pracy (skrótowo BHP) można się spotkać bardzo często. Termin ten został stworzony i wprowadzony dłuższy czas temu i znajduje zastosowanie w bardzo wielu rozmaitych lokalizacjach i sytuacjach. Termin ten obejmuje zbiór określonych zapisów prawnych, dotyczących zasad niezagrażającej zdrowiu i życiu i właściwej pracy fabryce czy innych zakładach. Punkty bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą właściwie każdego pomieszczenia, gdzie znajduje się spora liczba osób przez dłuższy czas.
szkolenie

Szkolenia wstępne a także cykliczne z zakresu BHP

Obowiązek zatrudnienia służby BHP nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy. W myśl zarządzeń pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, także zagwarantować przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów, także zasad BHP.