Menu strony
Egzekucje
komornik, licytacja sądowa

Windykator - co może a czego nie może zająć?

Egzekutor zobligowany jest postępować zgodnie z prawem, złożonym ślubowaniem jak też zasadami etyki zawodowej. Jednakże jakie są jego konkretne prawa i obowiązki? Podstawą wszystkich aktywności egzekucyjnych powinien być mający moc prawną wyrok albo nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Wtenczas dopiero może ruszyć cała procedura przymusowego ściągania należności.