Menu strony
Dochodzenie
prawo

Zgodny z prawem patent na odwołanie się od wystosowanego przez sąd nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty jest wydany przez instytucję sądową, podczas gdy to powód dochodzi odzyskania pieniędzy lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. Skuteczne dochodzenie roszczeń przez powoda związane pozostaje z udowadnianiem postulatów po stronie skarżącego przy pomocy dodanych do pozwu dokumentów.