Menu strony
Nakaz zapłaty
dokument do podpisania

Co robić, gdy dostaniemy informacje o nakazie zapłaty? Jak można wtedy zareagować?

W jakiej sytuacji możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co można zrobić, jeśli nakaz będzie wydany przeciwko nam? Jakie są możliwość w tym zakresie oraz na czym to właściwie polega? Co to jest właściwie jest nakaz zapłaty? W sądownictwie w dużej ilości spraw o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Tego rodzaju decyzji nie powinniśmy jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem sądowym.