Menu strony
Nakaz zapłaty
dokument do podpisania

Co robić, gdy dostaniemy informacje o nakazie zapłaty? Jak można wtedy zareagować?

W jakiej sytuacji możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co można zrobić, jeśli nakaz będzie wydany przeciw nam? Jakie są możliwość w tym zakresie i na czym to właściwie polega? Czym w ogóle jest nakaz zapłaty? W praktyce sądowej w dużej ilości spraw o roszczenia dotyczące pieniędzy sądy cywilne wydają nakaz zapłaty. Tego typu decyzji nie powinniśmy jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem sądowym.