Menu strony
UE
Turysta

Zalegalizowanie wizyty i zatrudnienia w Polsce, czyli jak cudzoziemiec może starać się o prawa i przywileje.

Studiując można zaobserwować jak wielu obcokrajowców, w szczególności ze wschodniej części Europy przyjeżdżają do Polski, mając nadzieje na lepsze perspektywy życia. Co trzeba wykonać, by móc uzyskać kartę pobytu cudzoziemca, która daje przepustkę do praw i przywilejów. Karta pobytu cudzoziemca jest to dokument ważny dla obcokrajowców.
Kontenery

Transport międzynarodowy

W krajach, a także w instytucjach Unii Europejskiej widać obecnie spory kryzys. Dużo ludzi zaczyna wątpić w ten historyczny związek państw, które niegdyś toczyły niebywale krwawe wojny. Trzeba pamiętać, jak dużo zawiązanie Wspólnoty uczyniło dla liberalizacji regionalnej wymiany ekonomicznej. Wolny transport towarów to kluczowa zmiana, którą przyniósł nam ten związek wolnych państw.
praca

Etat w krajach Unii Europejskiej, alternatywą dla krajowego bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce spada, jednak wciąż trudno wielu osobom znaleźć atrakcyjną pracę o satysfakcjonujących wynagrodzeniach. Nadzieją dla wielu Polaków jest wyjazd, nawet przejściowy, do pracy za granicę. Od czasu włączenia się Polski do Unii Europejskiej i otwarcia rynków pracy dla Polaków, wyjazdy za granicę do pracy, stały się bardzo proste. Posiadając unijne obywatelstwo możemy bez przeszkód skorzystać z bogatej propozycji pracy Unii. Dobrą informacją jest również to, że nie potrzebujemy zgoda na zatrudnienie.
Randki w sieci

Czy zarabiając w Wielkiej Brytanii można mieć nadzieję na odnalezienie swojej miłości?

Od wielu lat Polacy należą do jednej z największych grup, które po otwarciu rynku pracy dzięki wstąpieniu Polski do UE przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii szczególnie w celach zarobkowych. Nieraz zdarza się, że osoba, która planowała wyjazd na parę miesięcy, zostaje w Anglii parę lat lub rozważa osiedlenie się tam na stałe.