Menu strony
Emisja zanieczyszczeń

EEA: Europejski sektor transportu musi się postarać, aby osiągnąć zakładane cele

W 2009 r. odnotowano spadek emisji wielu zanieczyszczeń z sektora transportu, ale według ostatniego rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat emisji z transportu mógł to być jedynie tymczasowy skutek kryzysu gospodarczego.