Menu strony
Dokument
dokumenty

Informacje o różnych kwestiach formalnych z jakimi wszyscy stykają się na co dzień.

Każdy z Nas będzie mieć do załatwienia różnego rodzaju zagadnienia w urzędach. Abstrahując od faktu, czy prowadzi się firmę, bądź nie. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie w życiu będziemy i co musimy wyjaśnić. Informacje o przeróżnych kwestiach formalnych z jakimi obywatele mogą zetknąć się na co dzień dobrze będzie wobec tego poznawać regularnie, a przede wszystkim zorientować się, czy w tym zakresie nie dojdzie do jakichś aktualizacji.
dokumenty

W jaki sposób cudzoziemiec może zamieszkać w Polsce na dłużej? Jak może dostać kartę pobytu?

Sporo obcokrajowców zastanawia się, jak otrzymać kartę pobytu w naszym kraju? Dzieje się tak, jak pozytywnie zostanie zakończona postępowanie, po wydaniu decyzji administracyjnej. Karta pobytu w Polsce jest dość istotnym dokumentem, dzięki takiej karcie każdemu cudzoziemcowi przysługują pewne przywileje. Jak wygląda procedura uzyskania takiej karty?
dokument do podpisania

Co robić, gdy dostaniemy informacje o nakazie zapłaty? Jak można wtedy zareagować?

W jakiej sytuacji możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co można zrobić, jeśli nakaz będzie wydany przeciwko nam? Jakie są możliwość w tym zakresie oraz na czym to właściwie polega? Co to jest właściwie jest nakaz zapłaty? W sądownictwie w dużej ilości spraw o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Tego rodzaju decyzji nie powinniśmy jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem sądowym.
podatki

Niedaleka przyszłość Polaków nocną marą?

W obecnych czasach nie trzeba męczyć się z wypełnianiem góry dokumentów oraz kalkulowaniem podatków czy też staniem w kolejkach urzędowych. Najszybszymi ścieżkami rozliczania podatków PIT są darmowe aplikacje dostępne poprzez Internet.
Budynek z firmami

Życie pozostaje rzeczywiście nieprzewidywalne

Chociaż staramy się żyć zgodnie z prawem czasem na skutek wszelkich zdarzeń życiowych jesteśmy zmuszeni przed wymiarem sprawiedliwości udokumentować własną niewinność.
notariusz wrocław

Notariusz jako postać zaufania społecznego

Notariusz to wyznaczony przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania działań notarialnych i dopełniania różnych działań notarialnych.


Notariusz jako postać zaufania społecznego

Notariusz Wrocław jest jednostką zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania aktów, jakim strony są obowiązane, albo pragną przyznać postać notarialną, przy czym działania takie posiadają zakres dowodu oficjalnego.
ręka podająca kartkę papieru

Kiedy udać się do kompetentnego notariusza?

Notariusz jest osobą , która sporządza dokumenty na zlecenie i pieczęcią urzędową nadaje im moc prawną. Z racji, że notariusz musi dopilnować zgodności prawnej sporządzonego dokumentu oraz powinien on dbać o dobro wszystkich stron których dokument dotyczy, dokumenty sporządzone przez takiego specjalistę są dokumentami urzędowymi. Dokumenty spisane przez notariusza mają zapobiegać sporom sądowym, bądź stanowić zabezpieczenie interesów. Korzystanie z usług notarialnych jest dobrowolne, jednak w przypadku niektórych rodzajów umów, konieczne jest potwierdzenie jej przez notariusza.
fence

Czy osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym w każdym wypadku mogłaby mieć nadzieję na odszkodowanie?

W życiu człowieka zdarzają się różne historie. Może to być pożar albo wypadek samochodowy. We wszystkich takich sytuacjach możemy starać się o odszkodowanie.


Czy osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym w każdym wypadku mogłaby mieć nadzieję na odszkodowanie?

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić ci odszkodowanie, jeśli jesteś ubezpieczony.
Turysta

Zalegalizowanie wizyty i zatrudnienia w Polsce, czyli jak cudzoziemiec może starać się o prawa i przywileje.

Pracując można zauważyć jak wielu obcokrajowców, szczególnie ze wschodniej części Europy przyjeżdżają do naszego kraju, mając nadzieje na lepsze szanse życia. Co trzeba zrobić, by móc otrzymać kartę pobytu cudzoziemca, która daje przepustkę do praw i przywilejów. Karta pobytu cudzoziemca jest to zaświadczenie znaczący dla cudzoziemców.
rzeczoznawcy majątkowi

Do kogo zwrócić się kiedy potrzebujemy oceny nieruchomości

Niezależnie od tego czy jesteśmy osobą fizyczną czy prezesem przedsiębiorstwa, potrzebujemy niekiedy w naszych decyzjach biznesowych pomocy profesjonalistów. Nikogo obecnie nie dziwi fakt zlecania niektórych działań informatykowi lub księgowemu. Dziś różne zawody przechodzą proces znacznej specjalizacji, dotyczy to również zajęć związanych z finansami bądź z prawem.
1 2 3