Menu strony
Dokument
podatki

Darowizna bez podatku i zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS - co dobrze wiedzieć?

Darowizna dla familii lub bliskich to coś, na co dzisiaj decyduje się coraz więcej ludzi. Jednakże, by ofiarować darowiznę, powinno się wiedzieć, jak na przykład to wykonać oraz jakich przepisów powinno się przestrzegać. Wskazane jest także dowiedzieć się, jakim sposobem można poświęcić darowiznę bez płacenia podatku. Darowizna bez podatku musi pozostać sporządzona w zerowej grupie podatkowej, aczkolwiek trzeba sprawdzić, czy osoba, jakiej pragniemy przeznaczyć darowiznę, do tej grupy należy.
podatki

Niedaleka przyszłość Polaków nocną marą?

W obecnych czasach nie warto męczyć się z uzupełnianiem góry dokumentów i przeliczaniem podatków czy czekaniem w kolejkach urzędowych. Najłatwiejszymi sposobami rozliczania podatków PIT są darmowe programy dostępne poprzez Internet.
zatrudnienia

Który pomysł na własną aktywność ekonomiczną jest dzisiaj opłacalny?

W dzisiejszych czasach niezmiernie wiele mówi się na przedmiot przedsiębiorczości. Organy państwowe czynią okazałe wysiłki aby realnie jak w najwyższym stopniu zachęcić ludzi do zakładania własnych firm. Trzeba tymczasem zauważyć, że ryzyko powiązane ze zrezygnowania z stabilnego etatu jest w tym przypadku niezmiernie duże.
audyt

Rozliczenia skarbowe - zastosowania, dzięki których proces będzie dużo łatwiejszy

Dla każdego początek roku kalendarzowego wiąże się ze pokaźną pracą związaną z rozliczeniem fiskalnym. Całe szczęście aktualnie coraz więcej spraw da się z prostotą uregulować przy użyciu internetu.
dokumenty

Informacje o różnych kwestiach formalnych z jakimi wszyscy stykają się na co dzień.

Każdy z Nas będzie mieć do załatwienia różne zagadnienia w urzędach. Niezależnie od tego, czy będzie prowadzić się działalność, bądź nie. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie w życiu będziemy i co musimy wyjaśnić. Wiadomości o różnych sprawach formalnych z którymi obywatele stykają się na co dzień dobrze będzie więc poznać regularnie, a nade wszystko zorientować się, czy w tym zakresie nie dochodzi do jakichkolwiek wznowień.
dokumenty

W jaki sposób cudzoziemiec może zamieszkać w Polsce na dłużej? Jak może dostać kartę pobytu?

Sporo obcokrajowców zastanawia się, jak otrzymać kartę pobytu w naszym kraju? Dzieje się tak, jak pozytywnie zostanie zakończona postępowanie, po wydaniu decyzji administracyjnej. Karta pobytu w Polsce jest dość istotnym dokumentem, dzięki takiej karcie każdemu cudzoziemcowi przysługują pewne przywileje. Jak wygląda procedura uzyskania takiej karty?
dokument do podpisania

Co robić, gdy dostaniemy informacje o nakazie zapłaty? Jak można wtedy zareagować?

W jakiej sytuacji możliwe jest zażądania wydania nakazu zapłaty? A co można zrobić, jeśli nakaz będzie wydany przeciwko nam? Jakie są możliwość w tym zakresie oraz na czym to właściwie polega? Co to jest właściwie jest nakaz zapłaty? W sądownictwie w dużej ilości spraw o roszczenia pieniężne sądy cywilne orzekają nakaz zapłaty. Tego rodzaju decyzji nie powinniśmy jednakże wiązać z klasycznym postępowaniem sądowym.
Budynek z firmami

Życie pozostaje rzeczywiście nieprzewidywalne

Chociaż staramy się żyć zgodnie z prawem czasem na skutek wszelkich zdarzeń życiowych jesteśmy zmuszeni przed wymiarem sprawiedliwości udokumentować własną niewinność.
notariusz wrocław

Notariusz jako postać zaufania społecznego

Notariusz to wyznaczony przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania działań notarialnych i dopełniania różnych działań notarialnych.


Notariusz jako postać zaufania społecznego

Notariusz Wrocław jest jednostką zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania aktów, jakim strony są obowiązane, albo pragną przyznać postać notarialną, przy czym działania takie posiadają zakres dowodu oficjalnego.
ręka podająca kartkę papieru

Kiedy udać się do kompetentnego notariusza?

Notariusz jest osobą , która sporządza dokumenty na zlecenie i pieczęcią urzędową nadaje im moc prawną. Z racji, że notariusz musi dopilnować zgodności prawnej sporządzonego dokumentu oraz powinien on dbać o dobro wszystkich stron których dokument dotyczy, dokumenty sporządzone przez takiego specjalistę są dokumentami urzędowymi. Dokumenty spisane przez notariusza mają zapobiegać sporom sądowym, bądź stanowić zabezpieczenie interesów. Korzystanie z usług notarialnych jest dobrowolne, jednak w przypadku niektórych rodzajów umów, konieczne jest potwierdzenie jej przez notariusza.
1 2 3