Menu strony
Biuro tłumaczeń
Dokumenty

Pozycja biura tłumaczeń po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jakie kwestie uległy zmianie?

Wstąpienie naszego kraju do UE jest zazwyczaj oceniane różne sposoby, nie mało jest również ludzi, którzy są nastawieni dość negatywnie, nawet pomimo tego, że od historycznej decyzji minęło już prawie osiem lat. Bez wątpienia istnieją jednak firmy, które z radością wspominają czas, w którym staliśmy się jednym z członków UE, moment ten przyczynił się bowiem do wzrostu znaczenia tych firm na rynku, co także przyczyniło się do wzrostu ich dochodów. Ich lista nie jest taka krótka, a wysoką pozycję zajmuje biuro tłumaczeń.