Menu strony
Odszkodowania
korytarz hotelowy

Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady

Przyjęcie gościa do hotelu wymaga regulacji prawnej, bowiem w takich sytuacjach może wystąpić wiele punktów spornych. Polska przystąpiła do konwencji europejskiej o odpowiedzialności utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, która została sporządzona w 1962r. w Paryżu. Prawo polskie musiało zostać dostosowane do postanowień prawa międzynarodowego, co wymagało nowelizacji kodeksu cywilnego.
Administracja

Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko?

Zwykle termin odpowiedzialność kojarzy się tylko z prawem karnym i przestępstwami. Natomiast wiele osób zapomina, że w prawie cywilnym także konstruuje się pojęcie odpowiedzialności. Czym więc jest odpowiedzialność odszkodowawcza i jakie są jej źródła?
paragraf

Oddalenie się z miejsca kolizji a roszczenie regresowe ubezpieczyciela

Ustawa z dnia z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych enumeratywnie wskazuje przypadki, w których ubezpieczyciel może zgłosić się do kierującego z roszczeniem regresowym.
paragraf

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Do niedawna jedynym sposobem dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych było wyłącznie postępowanie przed sądem. Celem ułatwienia oraz usprawnienia postępowania w tym zakresie powołane zostały wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jako alternatywna droga dochodzenia roszczeń.
samolot

Czy turyście przysługuje zapłata, gdy jego przelot został odwołany?

Podróżowanie po świecie stało się teraz prostsze za sprawą rozwoju techniki lotniczej. W dobie globalizmu latanie samolotem nie jest już możliwe wyłącznie dla ścisłej grupy bogaczy. Teraz latanie samolotem jest dostępne zarazem dla ludzi mniej zamożnych. Jeśli zakupi się bilet odpowiednio wcześniej, to można lecieć niemal za przysłowiową złotówkę. Dlatego zarówno podróże dla naszych lokalnych przedsiębiorców, jak i loty na wczasy stały się możliwe praktycznie dla każdego obywatela. Latanie samolotem jest tymczasem dla wielu ludzi nieznanym doświadczeniem. Dlatego wielu z nich nie wie, jakie dotyczą ich przepisy. Należałoby więc się z nimi zapoznać, bo wtedy będzie możliwe w pełni czerpanie z praw jakie nam przysługują.
Samolot

Czy możemy zainkasować za spóźniony lot odszkodowanie?

Dużo podróżujących dowiaduje się jak dostać za opóźniony lot odszkodowanie. Każdy ceni sobie swój czas oraz nie lubimy kiedy samolot, którym mamy lecieć ma opóźnienie, bez względu na to, czy chcieliśmy nim lecieć na wakacje, czy spotkanie w interesach.
samolot w chmurach

Jakie prawa przysługują pasażerom wszystkich linii lotniczych?

Latanie stało się ostatnio bardziej popularne niż kiedykolwiek. Stało się tak z paru rozmaitych przyczyn. Co najważniejsze, na przemieszczanie się w ten sposób obecnie stać coraz większą liczbę osób, na przykład z uwagi na obniżki cen biletów. Ponadto otwarcie granic dodatkowo ułatwiło podróżowanie w ten sposób w Europie. Wielu ludzi doceniło to, że podróżowanie drogą powietrzną jest metodą bardzo szybką i bezpieczną.