Menu strony
Europejski Urząd Statystyczny

PKB strefy euro zmalało o 4,6%

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) podał, że w I kwartale 2009 gospodarki krajów strefy euro zmalały o 2,5%.