Menu strony
Prawo
wypadek samochodowy

Odszkodowanie z OC komunikacyjnego a szkoda w mieniu posiadacza pojazdu

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to jeden z najczęściej zawieranych kontraktów ubezpieczeniowych, którego zasadniczym celem jest ochrona osób poszkodowanych wskutek wypadków lub kolizji drogowych. Ochrona ta obejmuje zarówno szkody na osobie, tj. uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia, jak i szkody w mieniu, czyli np. uszkodzenie innego pojazdu. Nie ma żadnych komplikacji, jeżeli poszkodowany to tzw. osoba trzecia, czyli podmiot znajdujący się poza umownym stosunkiem ubezpieczyciel – posiadacz pojazdu. Wątpliwości pojawiają się natomiast, kiedy szkoda spowodowana jest w mieniu samego posiadacza, który jednocześnie był ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdu, który wywołał szkodę.
uściśnięte dłonie na tle wieżowców

Podpisywanie umów spotyka nas na każdym kroku. Czy na pewno trzeba czytać te wszystkie kartki napisane małymi literami? Na co patrzeć

Konstruowanie kontraktów może wydawać się ciężkim zadaniem. Zapisanie kolejnych stron pisanych prawniczym stylem na pierwszy raz wydaje się bardzo nudnym zadaniem, dodatkowo nieosiągalnym dla typowego człowieka.
lekarz

Nagłaśniane w mediach kwestie lekarskie, które domagają się rozstrzygnięć prawnych.

Czasem zdarzają się kontrowersyjne sprawy medyczne, jakie domagają się rozstrzygnięć prawnych. W głównej mierze kwestie tego typu dotyczą nieprzypilnowania obowiązków pracowniczych przez lekarzy poszczególnych specjalności. Wtedy czymś oczywistym jest, iż każda taka okoliczność domaga się rozstrzygnięcia w sądzie.
ochrona

Mieszkamy w samym sercu Europy

To położenie daje nam faktycznie duże możliwości. W współczesnym czasie niemożliwa byłaby sytuacja samodzielnego istnienia bez nawiązywania współpracy z innymi krajami.
pieniądzew walucie Euro

Zamówienia publiczne Kraków ma możliwość zorganizować

Jak powinno dziać się wydawanie środków publicznych?. Jeśli chodzi o finanse, które mają na własne utrzymanie miasta oraz kraje, to nie może być tutaj żadnych niedomówień.
sąd

Apelacja od wyroku okazuje się być realna

Jeżeli nie mamy szansy się z kimś dogadać, lub ktoś zrobił nam ogromną krzywdę, to pragniemy dojść swoich praw oraz sprawiedliwości na każdej możliwej drodze. To sprawia, że znacznie więcej problemów trafia do sądu, gdzie zakładamy, że znawcy prawa będą w stanie wykazać iż mamy rację, a co się z tym łączy, będziemy mieli możliwość wtedy być zadowoleni z tego co uda nam się osiągnąć. Niestety nie zawsze sprawa jednak kończy się właściwie z naszą myślą, zatem co wtedy musimy zrobić?
Biznes, mężczyźni

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011r. wejdzie w życie rozdział 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który normuje utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także jej prowadzenie w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
prawo

Wybór komornika do prowadzenia egzekucji

Chociaż przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają generalną zasadę, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na sposób egzekucji (a zatem komornik właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika), wierzycielowi pozostawiono w tym zakresie prawo dokonania swobodnego wyboru, odsyłając do odrębnej ustawy. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?
Paragraf

profesjonalna pomoc prawna

Porada prawnika jest niezbędna w rozmaitych sytuacjach. Przede wszystkim pomoc taka objawia się reprezentowaniem klienta przez prawnika na sali sądowej. Znajomość prawa przez takiego profesjonalistę jest zwłaszcza istotna w tej sytuacji, gdyż niejednokrotnie umożliwia uzyskanie łagodniejszego wyroku sądu. Poza tym nie każdy wie, jak zachowywać się na sali sądowej. W tej materii pomoc specjalisty także nierzadko jest bardzo przydatna. Są takie gałęzie życia, gdzie porady prawnika są niezbędne częściej niż w innych. Zależy to także od kraju w którym się żyje. W każdym kraju bowiem są odmienne przepisy prawne, a także odmienna jest skala występowania rozmaitych zjawisk.
1 2 3 4 5 6 7