Menu strony
polska na mapie

Na czym polega legalizacja pobytu?

Cudzoziemcy przebywający na terenie naszego kraju, jednak i Polacy rozsiani po różnych państwach na świecie powinni niemało wiedzieć na temat legalizacji pobytu w danym miejscu. Ten temat należy zgłębić. Bardzo dobrze będzie wtedy, kiedy do naszej dyspozycji będzie mający duże doświadczenie adwokat imigracyjny.
prace ziemne

Przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce - co wskazane jest wiedzieć w tej kwestii?

Chcąc pozyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, naturalnie powinno się porządnie zrozumieć ten temat i dowiedzieć się, kto zdoła otrzymać takie zezwolenie. Do zdobycia przyzwolenia na pobyt stały w Polsce uprawomocnieni są cudzoziemcy, którzy są osobami pochodzenia polskiego oraz przewidują osiedlić się w Polsce na stałe.
ZUS

Możesz odwołać się od niesprzyjającej uchwały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS umie przekazać uchwałę, jaka jest krzywdząca dla każdego z nas. Szczęśliwie mamy możliwość odwołania się. Powinno się o tym pamiętać, aby zadbać o swoje dobro. Warto jednak mieć na uwadze kilka ważnych czynników.
ręka podająca kartkę papieru

Umowa o dzieło- roszczenia z tytułu rękojmi

Umowa o dzieło jest umową wzajemną, na mocy której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający zobowiązuje się do jego odebrania oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Fakt odebrania dzieła bez zastrzeżeń nie powoduje, że zamawiający pozbawiony jest możliwości dochodzenia roszczeń zmierzających do przywrócenia ekwiwalentności świadczeń. W przypadku odebrania dzieła dotkniętego wadami zamawiającemu przysługują w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi.
Układ biznesowy

Ugoda w świetle przepisów k.c.

Zawarcie ugody dopuszczalne jest nie tylko w celu zakończenia zawisłego już sporu sądowego. Niekiedy strony dążą do wyeliminowania stanu niepewności albo możliwego lub powstałego sporu jeszcze przed ziszczeniem się takich okoliczności, które skutkują powzięciem przez jedną ze stron stosunku zobowiązaniowego decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego celem uzyskania autorytatywnego rozstrzygnięcia sądu.