Menu strony

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który ma zawieszoną firmę, składa roczne zeznanie podatkowe. Przedsiębiorcy niezatrudniający osób mogą zawieszać prowadzoną działalność gospodarczą na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Chwilowe wstrzymanie firmowej pracy nie wyłącza obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.


W czasie wstrzymania działalności gospodarczej opłacający podatek jest zmuszony do złożenia zeznania podatkowego o wielkości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to, że nie osiąga przychodów i nie ponosi kosztów z tej działalności – mówi Radosław Rycielski, adwokat adwokat z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Obowiązek składania zeznań rocznych bierze się z art. 45 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Przepis ten nie wprowadza żadnych wyjątków dla podatników, którzy odroczyli wykonywanie działalności – podkreśla Radosław Rycielski.

Dodaje, że również art. 14a ust. 4 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) stanowi, że w czasie wstrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje każde obowiązki nakazane przepisami prawa, w tym składa roczne zeznanie podatkowe i ma obowiązek rozliczenia podatku.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
20-04-07 07:13:09