Menu strony

Wyliczenie podatku dochodowego w roku 2013.

Początek nowego roku to w naszym kraju moment rozliczenia mijającego roku. Dokonujemy wtedy rozliczeń naszych uczynków z zeszłych 12 miesięcy, robimy plany na przyszłość i wybieramy noworoczne postanowienia, jakich nie dotrzymujemy.

podatki
Poza rozliczeniami personalnymi, jesteśmy zobowiązani wykonać także rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym, płacąc podatek dochodowy za poprzedni rok. Każdy z nas jest zobligowany wypełnić PIT 2013 i zanieść go do skarbówki.

Sprawdź też

Licytacje jako metoda spieniężenia rzeczy dłużnika

Słój z oszczędnościami
Jakakolwiek osoba, która nie płaci swoich długów winna być świadoma tego, że dobra kupione za pożyczone pieniądze mogą jej być zabrane i sprzedane w drodze aukcji.


Obowiązek złożenia zeznania podatkowego jest nakładany w chwili osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu, jednak podatek dochodowy wysokości osiemnaście % zysków jesteśmy zobligowani zapłacić dopiero po osiągnięciu kwoty przekraczającej kwotę zarobku wolną od opodatkowania, czyli około trzy tysiące zł. Jeżeli przekroczymy tą kwotę chociaż o grosz, jesteśmy zobligowani uiścić podatek i rozliczyć pit. W ostatnim czasie urzędy w naszym kraju idą z duchem czasu, w związku z czym jesteśmy w stanie składać nasz PIT przez internet, co jest sposobem wielokrotnie wygodniejszym niż wizyta w Urzędzie Skarbowym.

Sposoby obniżenia dochodu, czyli w jaki sposób zapłacić mniej. Każdego roku ustalane są maksymalne ulgi i zwolnienia podatkowe, jakie będziemy mogli uwzględnić w naszym druku PIT. Najczęściej przedsiębiorcy odliczają koszty leasingu samochodów, darowizn i koszty telekomunikacyjne, a obywatele nie prowadzący firm opłaty za internet i odliczenie na dziecko. Każdy płacący podatki może także przekazać swój 1 procent podatku na wybraną przez siebie organizację pozarządową. Takich instytucji jest w Polsce bardzo dużo, a dla większej części z nich wpływy z naszego 1 % są przeważającym udziałem w ich rocznym budżecie.

Jakie rzeczy charakteryzują organizacje pożytku publicznego i jakie są ich potrzeby? Wszystkie organizacje pożytku publicznego mają własny identyfikator wydany przez KRS Jeżeli nie widzimy tego numeru w danych kontaktowych naszej organizacji, możemy być pewni, iż będziemy mieli do czynienia z oszustem. Wiele Organizacji zbiera pieniądze na tzw. szczytne cele – pomoc chorym ludziom, wyposażenie przytułków dla zwierząt, czy wspomaganie chorych na AIDS. Jednak są i te, które np. wspomagają organizację imprez w swoich województwach, bądź przekazują swoje środki w rozwój kultury, np. kin w swoim rodzinnym powiecie. Istnienie takich organizacji definiuje wolny rynek, bo tylko od nas zależy, której z nich przekażemy nasze odpisy z podatku.

Wszyscy chcący przekazać jeden procent znajdą szersze informacje w tym temacie - np. na stronie internetowym. podatek (czytaj też podatek od osób fizycznych)
Przygotowane przez: k.s.
19-04-14 07:20:02