Menu strony

Catering a podatek VAT

Płatnicy podatku w zasadzie nie mają prawa do odliczenia podatku, naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych. Czy uchwycenie usługi „gastronomiczne” obejmuje dodatkowo usługi cateringowe?


podatki
Odpowiedź na to pytanie może być ważna, przede wszystkim w okresie przedświątecznym, w kontekście planowanych bali integracyjnych. Gdyby bowiem uznać, że catering jest usługą gastronomiczną, to istnieje ryzyko, że budżet na urządzenie tego typu imprez ma obowiązek być większy, niż domniemano, gdyż podatnik nie odliczy VAT od sporej części kosztów.

Od dłuższego czasu przeważa jednak pozytywna dla podatników praktyka organów podatkowych, zgodnie z którą catering nie jest usługą gastronomiczną. Potwierdził to ostatnio dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 19 października 2011 r. (nr ITPP1/443-1073/11/IK). Organizując imprezy dla współpracowników i pracowników, spółka korzystała z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie cateringu. Obejmowały one przygotowanie i dostarczenie jedzenia oraz obsługę w trakcie przyjęcia. Zdaniem podatnika przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego na zakupach usług cateringowych. Są one bowiem pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi. Spółka na poparcie stanowiska powołała art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, twierdząc, że usługi cateringowe nie stanowią usług gastronomicznych.

Taką interpretacją należy uznać za właściwą. Jest ona też zgodna z przepisami dyrektywy VAT i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE ).

Sądzisz, że ten tekst jest ekscytujący? Jeśli tak, kliknij tutaj - ten artykuł (https://www.eccoholiday.com/kraj/bulgaria/) zawiera zbliżone informacje, one również są godne uwagi.

Usługi gastronomiczne wskazane w ustawie o VAT należy utożsamiać z usługami restauracyjnymi. Jak wielokrotnie podkreślał TSUE, charakteryzują się one takimi cechami, jak pozostawienie do dyspozycji odbiorcy usługi księgowe kraków odpowiedniej infrastruktury – stolika, nakrycia, obsługi kelnerskiej, szatni itp. Catering zaś to gotowy posiłek, a zatem brakuje tu podstawowych elementów usługi gastronomicznej.
19-06-24 07:03:17