Praca w nieruchomościach

dom
Jak w każdej branży, tak i w tej niezbędne są pewne umiejętności i wiedza. Nie ma jednak aktu prawnego, który określałby, jakie wykształcenie jest niezbędne do zajmowania danego stanowiska. Oczywiście nie oznacza to, iż takie wymagania nigdzie nie obowiązują.

Precyzyjne warunki, jakie należy spełniać, by podjąć pracę na konkretnym stanowisku, określają akty prawne dotyczące wykonywania określonych zawodów. Dotyczy to jednak tylko tych profesji, do których dostęp jest w jakiś sposób reglamentowany, np. pośredników w obrocie nieruchomości.

Koniec z licencją?
Jeszcze do niedawna aby otrzymać licencję pośrednika w obronie nieruchomości wystarczyło posiadać wykształcenie średnie, odbyć odpowiedni kurs i praktykę, a następnie zdać państwowy egzamin. Zmiany przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2008 roku. Artykuł 182 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może dostać osoba fizyczna z wykształceniem wyższym i posiadająca dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pośrednictwa. Warunkiem niezbędnym jest także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz wykazanie niekaralności za przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Po odbytej praktyce, można przystąpić do wykonywania zawodu.

Do zadań pośrednika należy kojarzenie stron przyszłej transakcji, gromadzenie i weryfikacja informacji na temat danej nieruchomości, a także czynności doradcze. Pośrednik zobowiązany jest stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, a także przestrzegać zasad etyki.

Od początku tego roku rząd zastanawia się nad zniesieniem większości zezwoleń i licencji w gospodarce. Ma to na celu ułatwienie Polakom zakładania własnej działalności, a co za tym idzie "pobudzenie" gospodarki. Wokół utrzymania licencji trwają jednak spory. Na stronie internetowej KRN, czołowego czasopisma nieruchomościowego w Polsce, możemy zapoznać się z petycją w obronie licencji zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomości. Portal apeluje o utrzymanie licencji, a wypowiedzi pod petycją w większości ją popierają.
Zwolennicy zmian w przepisach zaznaczają z kolei, że zezwolenie na obrót nieruchomościami jest zbędne, a zlikwidowanie przyznawania licencji znacząco obniży koszt wejścia na rynek osób chcących wykonywać ten zawód.
Jak zakończy się ten spór jeszcze nie wiadomo. Póki co trwają debaty między Ministerstwem a przedsiębiorcami, a rząd obiecuje kompromisowe rozwiązanie tej sprawy.

Sprzedawać może każdy
Ponad 70% umów dotyczących sprzedaży nieruchomości odbywa się bez udziału licencjonowanych pośredników. Jak to możliwe? Otóż aby sprzedawać mieszkania nie trzeba posiadać żadnego zezwolenia. Pracownicy firm deweloperskich to z reguły specjaliści ds. sprzedaży, a nie agenci. Jednak i oni muszą posiadać pewne kwalifikacje zawodowe.

Nasi pracownicy to wysokiej klasy profesjonaliści. Poza odpowiednim wykształceniem, posiadają oni wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Ich dodatkowym, aczkolwiek niezbędnym atutem jest wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne (kursy pedagogiczne w Opolu -- kursy pedagogiczne opole)alne - mówi Adrianna Maruszak, dyrektor działu sprzedaży Wawel Service.

Sprzedaż nieruchomości opiera się na kontakcie z ludźmi, dlatego pracującym w tej branży nie może zabraknąć empatii i swobody komunikacji. Wskazana jest także bardzo dobra organizacji pracy, a także znajomość technik sprzedaży i negocjacji. Jak w każdej pracy opartej na znajomości prawa, tak i w tej potrzebna jest systematyczna edukacja z zakresu zmieniających się przepisów. Jest to jeden z wielu elementów podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji
Od 16 lipca 2010 obowiązują nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Z nowych przepisów wynika, iż pracodawca zobowiązany jest zapracownikiem (zobacz ilość dni urlopu)cownikiem pisemną umowę regulującą zasady obowiązujące w tym zakresie. Ustawa wskazuje również na uprawnienia pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje. Należy do nich m.in.. urlop szkoleniowy bądź zwolnienie z całości lub części dnia pracy zachowując przy tym stałe wynagrodzenie. Pracodawca może, ale nie musi pokryć koszty dodatkowe, takie jak podróż, zakwaterowanie czy zakup podręczników. Na podstawie nowych przepisów wartość świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników będzie wolna od podatku dochodowego. Nie dotyczy to tylko wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego

Doskonalenie zawodowe licencjonowanych pośredników nieruchomości regulowane są innymi przepisami. 30 lipca b.r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie, w którym określił sposoby podnoszenia kwalifikacji, ich dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia tego obowiązku. Nowe regulacje prawne wprowadzają zasadę zgłaszania programów kształcenia przez organizatorów oraz przekazywania rejestrów wydanych zaświadczeń za pośrednictwem Internetu. Dla samych uczestników kształcenia wprowadzono możliwość doskonalenia zawodowego na odległość z wykorzystaniem sieci, tzw. e-learning. Zmiany te wynikały z postanowień programów Unii Europejskiej, które zakładają wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do realizacji zadań publicznych.

Zawód z przyszłością?
Obecna sytuacja na rynku pracy daje duże możliwości zatrudnienia w branży nieruchomości. Polskim pracodawcom brakuje pracowników wyspecjalizowanych w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, profesjonalnym zarządzaniu czy wycenie nieruchomości.

Największym kapitałem naszej firmy są ludzie. To właśnie oni i ich praca stanowi o jakości świadczonych usług i wizerunku Wawel Service. W związku z rozwojem firmy poszukujemy najlepszych specjalistów w branży nieruchomości oferując stabilną pracę i duże możliwości rozwoju - mówi Bartłomiej Rzepa, prezes Wawel Service.

Krakowski deweloper oferuje obecnie pracę na stanowisku agenta nieruchomości, doradcy kredytowego oraz doradcy klienta.

Zapotrzebowanie na pracowników o określonych umiejętnościach bezpośrednio wpływa na rynek szkolnictwa wyższego. Każdego roku uczelnie uruchamiają nowe kierunki studiów, dostosowując się do potrzeb gospodarki. Liczba zainteresowanych studiami podyplomowymi z zakresu nieruchomości systematycznie wzrasta.

Według ostatnich danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej branża nieruchomości odnotowała w tym roku 12 % wzrost liczby ofert pracy. Wynika to m.in. z faktu, iż wiele inwestycji zatrzymanych w roku ubiegłym, w tym wraca do realizacji. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w branży, ten rok, po spadkach wynagrodzeń w 2009, przyniósł wzrost płac o około 10-15%. Na korzyść tych, którzy myślą o pracy w tym sektorze wpływa również fakt, iż specjaliści ds. sprzedaży są od kilku lat w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników w Polce. Jak prognozują analitycy, przez najbliższe lata, to właśnie handlowcy i sektor budowlany cieszyć się będą największą popularnością na polskim rynku pracy.
Na podstawie: FreeMind
20-10-15 09:20:21