Menu strony

Czy radca prawny to stanowisko z satysfakcjonującymi perspektywami?

Coraz częściej wziętym zawodem jest radca prawny. Żeby stać się nim należy skończyć studia magisterskie na studiach prawniczych w Polsce albo za granicą pod warunkiem, że studia te uznane są za równorzędne w Polsce. Następnie ukończyć aplikację radcowską i zostać zapisanym na listę radców prawnych.

Powinno się dodatkowo mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Radca prawny jest zobowiązany też być idealnego charakteru oraz swoim dotychczasowym zachowaniem ma obowiązek dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Zdarza się, że radca (zobacz http://global-lex.pl/) prawny mylony jest z zawodem adwokata. Owszem obaj pełnią podobne usługi, lecz radca prawny nie może występować, jako adwokat w sprawach karnych i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe.

- Kancelaria prawna we - Kancelaria prawna we Wrocławiu]Do obowiązków radcy prawnego należy pomoc innym osobom w pozyskaniu niezbędnych danych dotyczących prawa. Rozporządzenie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych określa przepisy wykonywania zawodu radcy prawnego. Radca prawny udziela między innymi różnorodnych rad i konsultacji zarówno osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostką organizacyjnym. Sporządza on opinie prawne, przepracowuje projekty aktów prawnych, występuje przed sądami i urzędami, jako pełnomocnik. Bardzo ważne jest to, że radca prawny zobowiązany jest ustawowo zachować w tajemnicy wszystko, o czym został poinformowany w toku udzielania pomocy prawnej. Swój zawód może realizować w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej, czyli na przykład, jako kancelaria adwokacka Wrocław lub spółki prawa handlowego. Może poza tym być zatrudnionym na etacie u jakiegoś przemysłowca, który pragnie zatrudniać prawnika tylko dla siebie.

Czy oby z pewnością radca prawny to zawód z możliwościami? Powinno się pamiętać, że są to lata nauki opatrzone ryzykiem, że nie każdemu się powiedzie.

Jeżeli jest w tym tekście coś wartościowego dla Ciebie, to szybko zobacz koniecznie także te informacje (kancelaria-adwokat.biz/) - w nim też zobaczysz wiele podobnych informacji.

Jak opowiadają sami studenci trzyletnia aplikacja jest to batalia o utrzymanie się. Jednakże, gdy już się uda i uzyska się prace w swoim zawodzie to można, patrząc się na dochody prawników po aplikacji, całkiem dobrze zarobić. Oprócz dochodów uzyskuje się również autorytet publiczny i zawodowy, który jest nieoceniony.
19-08-23 07:05:14