Menu strony

W jaki sposób przeprowadzić ocenę pracownika?

Na polski rynku pojawia się coraz większa ilość firm chcących inwestować w wykwalifikowanego pracownika. postanawiają uzupełnić swoje systemy o pakiety ocen pracowniczych , które mogą podsumować wydajność w pewnym przedziale czasu. Stosuje się je w zamyśle wyeliminowania słabych jednostek, lub likwidowania problemu firmy.
Co daje system oceny pracowników?

Sprawdź też

Pomoc dla firmy - nowoczesne podejście do biznesu

Mocne wejście Twojej firmy
Kultura organizacji to istotne pojęcie, które ocenia ogólną atmosferę, szereg wartości i praw w przedsiębiorstwie. Pojawia się samoistnie, jednak może ulec wpływowi ze strony kadry zarządzającej. Ogólnie jest zależna od takich elementów, jak wiek zatrudnionych, podział zadań i techniki motywowania


meble biurowe
System oceny pracowników gwarantuje nam przestrzenny zarys osoby , która aplikuje na ustalona posadę. Pracodawca może dostać dane dotyczące potencjału pracowników. Taki program jest w stanie podnieść skuteczność wykonywanej pracy oraz zmniejsza ewentualne zwolnienia. za sprawą wprowadzenia takiego sposobu mamy możliwość dostosowania wysokości płacy do zaangażowania oraz rezultatów realizowanej pracy. System umożliwia optymalne zagospodarowanie predyspozycji oraz potencjału pracownika. zatrudniony ma możliwość selekcji subiektywnej drogi kariery w zależności od tego, w czym się specjalizuje. System oceny pracowników nie jest cenny tylko dla zwierzchników, ale także dla samych ocenianych. Wiedzą jak wygląda zdolność produkcyjna i nad jakimi aspektami muszą jeszcze popracować. Mając świadomość swoich słabości mogą je niwelować.

Rodzaje ocen pracowników.

Ocena pracowników może być bezpośrednia lub pośrednia. w wielu przypadkach bywa, że do przedsiębiorstwa inwitowane są firmy z zewnątrz zajmujące się wszechstronną diagnozą zatrudnionych. Mamy możliwość okresowego analizowania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub (patrz https://www.jwp.pl/) kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Na czym powinna skupić się ocena pracownika. Taką kwalifikację możemy podzielić na elementy: osobowościowe, behawioralne, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.


Firmy zewnętrzne proponują ocenę 180°- czyli taką, która w swojej zawartości będzie miała wypowiedzi przełożonego własne spostrzeżenia , lub - opinie na nasz temat - ocenę, 360° w której zawarte będę nie tylko te elementy, ale dodatkowo oceny kolegów z pracy oraz klientów . Do głównych technik oceniania należą: skale klasyfikacji, protokoły, rankingi lub nieformalne opisy. Umiejętna ocena pracowników może przynieść tylko korzyści zarówno dla firmy jak i podwładnych.
19-01-29 14:20:04