Menu strony

Zakładanie własnej firmy od A do Z

Szara strefa
Wybierając ścieżkę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem otworzenia swojej firmy. Posiadanie osobistej firmy ma wiele plusów: pracujemy sami na siebie, nie na osoby, którzy są nad nami, mamy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, doboru odpowiadających nam partnerów i pracowników. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Jednakże wiążą się z tym również liczne większe lub mniejsze trudności i ogólnie negatywne aspekty, przede wszystkim musimy sami ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla większości z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy obeznani. Założeniem tego tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają osoby mające w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to zbyt dobrze, ale nie ma powodu do obaw - w roku 2012 Rząd dokonał wielu udogodnień w tej kwestii. Wszystko, co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować Twoja działalność i jakie ma w tej branży szanse na sukces?) 2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?) 3.

Nie zwlekaj, zobacz tekst na witrynie (https://notariuszpokojski.pl/dokumenty), która także Cię zaciekawi. Odnajdziesz tam m.in. informację o emocjonującej Cię tutaj problematyce.

Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.) 4. Zarejestrować firmę w Urzędzie Statystycznym (Aby dostać numer REGON.) 5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce powinny znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.) 6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojej firmy, zwróć szczególną uwagę na wydatki stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, koszty przelewów do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.) 7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (W tej chwili zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową.) 8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje także w oparciu o wniosek spory patentowe CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.) 9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy planuje się otworzyć na przykład gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.) 10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Następną niepokojącą sprawą są składki ZUS, które są znacznym, comiesięcznym wydatkiem. Pozytywna wiadomość jest taka, iż osoby, które dopiero co założyły działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku jest zadeklarowana kwota, nie mniejsza jadnakże niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Oznacza to, iż w 2012 roku co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne będziemy musieli przekazywać 142,38 PLN. Ponadto, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma za zadanie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników musimy też pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego odprowadzamy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport pracownikowi raz do roku.

Zawieszenie działalności

Sprawdź też

Ochraniaj własny wizerunek – uważaj na nieuczciwą konkurencję.

reklama
Posiadając firmę trzeba mieć świadomość, że prawie za każdym rogiem czyhają pewne zagrożenia. Konkurencyjna firma jest stale uważna i chętnie działa celem zdobycia jak najlepszej pozycji w otoczeniu. Nierzadko posuwa się w tym działaniu do niekoniecznie zgodnych z prawem postępowań. Dlatego też powinno się pozyskiwać wiadomości o tego rodzaju tematyce. Poza tym zalecane będzie powzięcie wszelakich kroków, jakie są w stanie ubezpieczyć interesy naszego przedsiębiorstwa.


Chwilowy biznesowy impas - to sprawa, z którą często zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy robić, jeżeli nasza firma nie przynosi pożądanych profitów? Działalność zawiesić można na jakiś czas, przeczekać do czasu, aż sytuacja na rynku się poprawi. Firmę zawiesić można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie załatwiać formalności? Działalności wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają wnioski o zawieszenie firmy w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lecz, nie każda firma ma taką możliwość. Może tego dokonać jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) jak również fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych osób.
Przygotowane przez: B.S.
21-02-06 07:23:06