Menu strony

Pracownik - prawa i obowiązki

Przyjęcie do pracy nowej osoby powinno odbywać się na podstawie umowy. W zależności od pracy jaką się podejmuje, są różne umowy. Najczęstszą i najbardziej pożądaną umową jest umowa o prace. Dzięki niej pracownikowi przysługują wszystkie świadczenia oraz płatny urlop. Ponadto czas, gdzie pracownik jest chory jest również opłacany, możliwy jest jeszcze niekiedy zasiłek chorobowy. Ten rodzaj pracy można podzielić na inne rodzaje.
Jednym jest umowa na czas określony, inny natomiast na czas nieokreślony. Pierwszy przypadek wiąże się z tym, że wypowiedzenie umowy o pracę odbywa się gdy zachowa się dwa tygodnie czasu wypowiedzenia. Czas ten jest dobry dla pracownika i pracodawcy. Osoba pracująca zdobywa zaś po zwolnieniu, aby uporządkować sprawy finansowe. Jeśli to pracownik złożył wypowiedzenie, pracodawca na czas na znalezienie osoby zastępującej.

Podobne czynniki

Ważnym tematem ostatnio stało się zwolnienie grupowe. Dzieje się tak przykładowo, w momencie upadłości firmy, albo jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Warto wtedy znać swoje prawa. Należy dokładnie sprawdzić, czy zwolnienia były słuszne i czy pracodawca miał do tego prawo (opinie na nasz temat). Bardzo pomocne w danej sprawie mogą być związki zawodowe. Przeważnie wszędzie można zapisać się do takiego związku, lecz nie każdy o tym pamięta. Jest to bardzo dobra opcja, z tego względu że może być to to pomoc prawnicza w każdej sytuacji.

Sprawdź też

Umowa deweloperska – jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej

Budowa budynku
Ustawa o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego została uchwalona przez Sejm w dniu 16 września 2011 roku (wchodzi życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku) Ustawa wprowadza: tryb i nowe zasady dotyczące zawierania umów deweloperskich (w tym przedwstępnych) pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy, środki ochrony nabywców, przepisy karne wobec nieuczciwych deweloperów oraz obowiązek Rady Ministrów do monitorowania stosowania ustawy w praktyce.


Nagrody i wsparcie pieniężne

Przeważnie przełożony dba o swoich pracowników. Wiadomo, że to bezpośrednio od nich zależy funkcjonowanie całej firmy. Z tego względu niektóre firmy zapewniają szeroki pakiet socjalny i nagrody jubileuszowe. Działa to bardzo motywująco na każdego pracownika. W skład pakietów mogą wchodzić karty Multisport, różnego rodzaju benefity i zniżki. Niektóre firmy zapewniają również pracownikom bilety do kina albo teatru. Czynniki te zmniejszają w dużym stopniu rotację pracowników, co jest dobre dla całej firmy. Działa to także bardzo motywująco, co oczywiście odbija się na działaniu marki.
Przygotowane przez: B.S.
19-08-06 07:04:11