Menu strony

ZUS i KRUS przeprowadziły zmiany

Z początkiem czerwca 2011 roku rząd zaakceptował postanowienia ustawy deregulacyjnej, którą zgłosił resort gospodarki. Zakładają one znaczną redukcję lub całkowitą likwidację pięćdziesięciu obowiązków informacyjnych ciążących na firmach i obywatelach, a także dwadzieścia dziewięć przeszkód administracyjnych. Dzięki temu Skarb Państwa ma zaoszczędzić ponad trzy miliardy złotych rocznie.

Do najistotniejszych założeń można zaliczyć: wykorzystanie zaległego urlopu do 31 lipca następnego roku, a ni jak do tej pory, do 31 marca danie organizacjom pracodawców i związkom zawodowym możliwości występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych zmniejszenie okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS z 10 do 5 lat

Powstał też pomysł, dzięki któremu płatnik nie będzie musiał tak często przekazywać informacji o opłaconych składkach ZUS i NFZ. Do tej pory należało przekazywać je co miesiąc, propozycja wydłuża ten okres do roku lub więcej. Są też pomysły wydłużenia terminu składania deklaracji podatkowych od nieruchomości (zobacz pożyczki pod zastaw nieruchomości bez bik) z 15 do 31 stycznia danego roku, zniesienie konieczności uzyskiwania opinii rzeczoznawców BHP przez projekty budowlane, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przesyłanie niektórych dokumentów w formie elektronicznej i, co istotne, zmniejszenie okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych – z 10 do 5 lat.

Portal udostępnił przedsiębiorcom darmowy program do faktur, dzięki któremu prowadzenie firmy będzie chociaż odrobinę łatwiejsze.
Na podstawie: ifirma.pl
19-10-15 10:07:12