Menu strony

Niedroga oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z nie za drogiej porady z zakresu finansów i prawa. Przywilej taki kosztuje 120 zł, mimo wszystko, jeśli chodzi o złożone sprawy, ta cena to jedynie fragment całości. Usługę adresuje się głównie do małych i średnich firm.

Proces udzielania porad jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na diagnozie potrzeb biznesowych, rozpoznawaniu problemów i potrzeb klienta, które opierają się o działalność gospodarczą. Drugi etap skupia się na wsparciu doradczym odnośnie zidentyfikowanych – podczas etapu pierwszego – potrzeb. Całość usługi obejmuje cztery główne obszary działalności firm:

1. wymogi formalno-prawne odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej – podstawowe zobowiązania przedsiębiorcy takie jak składanie deklaracji do ZUS i US;
2. marketing – kreacja strategii marketingowej, analizy wszelkich wpływów na strategiczną pozycję przedsiębiorstwa;
3. finanse firmy – kosztorys przedsięwzięcia, kontrola kapitału, szukanie źródeł finansowania etc.;
4. organizacja przedsiębiorstwa – zarządzanie czasem pracy, selekcja pracowników, podział obowiązków etc.

Artykuł powstał we współpracy z - program do fakturowania porady (zobacz Wnt)
Na podstawie: ifirma.pl
20-05-05 07:14:19