Menu strony

Kary dla leniwych urzędników

Od niedawna obowiązują zasady, dzięki którym łatwiej nam będzie poskarżyć się na urzędników zbyt długo załatwiających nasze sprawy. Kiedyś, Urząd Miasta zwlekając z wydaniem ważnej dla nas decyzji, nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Od 12 lipca 2011 roku ma się to zmienić.

Składanie skargi na starych zasadach wymagało wiele czynności i składało się z wielu etapów. Najpierw skargę składaliśmy do tzw. organu wyższego stopnia, ten wyznaczał terminu, w którym urząd zobowiązany był załatwić nasza sprawę. Jeśli nie załatwił, musieliśmy złożyć wniosek do wojewódzkiego sadu administracyjnego. Sytuacja powtarzała się z tym, że na wyższym szczeblu, i nie zawsze kończyła się wyrokiem skazującym.

Teraz możliwość ukarania leniwego urzędu pojawia się w początkowym etapie postępowania. Kara finansowa będzie mogła zostać nałożona na niego przez wojewódzki sąd administracyjny już podczas rozpatrywania naszej skargi o niedotrzymanie terminu nałożonego przez organ wyższego stopnia.

Artykuł powstał dzięki - zakładanie firmy krok po kroku zakładanie firmy - pod tym linkiem -
Na podstawie: ifirma.pl
20-03-14 07:12:05