Menu strony

Wszystko o taksach lokalnych

Brak jest jednobrzmiącej zgodnej z prawem definicji podatków lokalnych. Podatki i opłaty kwalifikowane przez ustawodawcę do kategorii lokalnych podatków są wprawdzie enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu o podatkach i opłatach lokalnych, jednakże na liście tej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, które posiadają cechy podatków lokalnych, ale uregulowane są w dalszych ustawach.


Zgodnie z doktryną prawa publicznych finansów podatki lokalne stanowią te podatki, wobec których jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Zawiera one prawo organów jednostek samorządu terytorialnego do poboru określonych podatków na rzecz miejscowego budżetu jak też do kształtowania wymiaru takich taks przede wszystkim przez możność ustalania konkretnych przeliczników podatkowych i wprowadzania zniżek i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze
Wziąwszy pod uwagę przepisy ustawowe oraz ideologię prawa finansów publicznych do kategorii podatków lokalnych przynależą: podatek od nieruchomości, uregulowany regulacją o podatkach oraz opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych, uregulowany ustawą o podatkach oraz opłatach lokalnych: podatek rolny, uregulowany ustawą o podatku rolniczym, podatek leśny, uregulowany rozporządzeniem o podatku leśnym, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, uregulowany ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, podatek od spadków a także darowizn, uregulowany rozporządzeniem o podatku od spadków oraz darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, uregulowany regulacją o podatku od działań cywilnoprawnych - - spec od podatków. Na mocy odrębnych regulacji ustawowych rady gminy czy burmistrzowie, wójtowie, prezydenci mogą w jakimś obszarze kształtować poniektóre fragmenty konstrukcyjne owych podatków (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wniosek-o-urlop-wypoczynkowy-wzor-z-omowieniem), głównie stawki podatkowe i ulgi i zwolnienia.


Przykładowo jeśli idzie o podatki Olsztyn, leśny podatek kalkulowane będzie według średniej ceny sprzedaży drewna otrzymanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały r. 2014, z kolei podatek agrarny obliczony jest według średniej ceny skupu żyta za jedenaście trymestrów poprzedzających trymestr poprzedzający rok 2015 która wynosi 61,37 za 1 dt.

Podatki lokalne to jedno z ważniejszych źródeł przychodu samorządów. W założeniu miały one pomóc samorządom w utrzymaniu większej samodzielności.
19-04-13 08:28:02