Menu strony

Sprzeciw od nakazu zapłaty – metoda na odrzucenie niewłaściwie wydanego nakazu zapłaty

Postęp gospodarczy, ekonomiczny oraz technologiczny przyczynił się do wyraźnego postępu społeczeństw. Zaczęły one wykonywać działania oraz czynności, których w dawniejszych latach nie musiały prowadzić, gdyż nie było takiej potrzeby. W związku z ich ukazaniem się musiały zostać uporządkowane ich kwestie prawne.

Regulowanie kwestii umów

Sprawdź też

Powinieneś coś porządnie przetłumaczyć? Poszukaj tłumacza przysięgłego w swoim mieście, żeby być pewnym dobrze przeprowadzonej usługi

Tłumacz
Pogłębiający zasięg rynek zbytu sprawia, że cały czas wzrasta popyt na usługi fachowych tłumaczy. Tłumaczone są w równym stopniu instrukcje obsługi, ulotki sprowadzanych środków, jak też ważne akta i umowy. Opłaca się wiedzieć, gdzie należy zgłosić się, gdy zajdzie potrzeba przełożenia papierów na język angielski albo odwrotnie.


dokument
Jednym z fundamentalnych praw, jakie musiało zostać unormowane oraz uaktualnione to prawo cywilne. Normuje ono wszystkie kwestie wiążące się z zawieraniem przez obywateli różnorodnych umów oraz wszystkie kwestie dotyczące ich podpisania, ważności, wykonywania oraz niespełnienia.

Jeżeli jesteś zdania, że rozważana tutaj kwestia jest warta uwagi, poznaj jeszcze więcej na portalu, który także zamieszcza podobne porady.

W dzisiejszych czasach jednostki nagminnie podpisują umowy z różnorakimi firmami głównie świadczącymi różne usługi. Spora liczba jednostek ma różnorodne umowy zawarte kilkoma innymi zakładami.

Najczęściej dotyczą one dostarczania przez te firmy różnych środków przekazu jak Internet, telefon czy telewizja. I tak przykładowo każda osoba chcąca mieć w domu Internet musi podpisać umowę z jednym z operatorów, który go do nich dostarczy. Zazwyczaj umowy te zawierane są na pewien czas i potrzebują natępnego ewentualnego rozwiązania w sytuacji chęci zmiany operatora lub całkowitej rezygnacji z konkretnej usługi.

Kasacja nakazu zapłaty

Czasami zdarza się, że określona jednostka rozwiąże umowę z korporacją usługową i nie ureguluje wszystkich opłat bądź nie pozostaną one prawidłowo zaksięgowane. W takiej okoliczności może po kilku latach być wystawiony nakaz zapłaty razem z odsetkami. Jest to sądowe zobowiązanie które kończy postępowanie cywilne.

Przeważnie zainteresowane osoby nie mają pojęcia o tym, że takie postępowanie w ogóle się odbywało. Toteż otrzymując nakaz zapłaty przeżywają ogromne zaskoczenie. W takiej sytuacji dana osoba może w trakcie dwóch tygodni od dnia dostania tego nakazu złożyć sprzeciw od zapłaty. Powinno być one złożone pisemnie i wystosowane do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać konkretne uzasadnienie i argumenty które popierają sprzeciw, tak jak w tym przypadku - Warto również, aby sprzeciw od nakazu zapłaty miał załączniki z dowodami potwierdzającymi wszystkie przywołane okoliczności przeciwko żądaniu zapłaty.
20-09-11 07:35:04