Menu strony

Jakiego rodzaju obowiązki ma przedsiębiorca zatrudniający nowego pracobiorcy?

Angażując nowego pracobiorcę na umowę o pracę pracodawca musi zdać sobie sprawę z nieodzowności dopełnienia zadań z tym połączonych.


Mało tego, te obowiązki łączą się z pewnymi terminami, jakich należy przypilnować.


Jakie będą w takim razie zasadnicze zadania pracodawcy połączone z zatrudnieniem pracownika? Oddania nowemu zatrudnionemu skierowania na obligatoryjne lekarskie badania trzeba dopilnować przed dopuszczeniem pracobiorcy do pracy. Dana osoba może zacząć realizację własnych zadań po zdobyciu poświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na wskazanym stanowisku. Badania lekarskie realizowane będą na koszt chlebodawcy. Musi on także przechowywać zaświadczenie jakie wydał medyk w osobowych aktach pracobiorcy.


Sprawdź też

Jeśli szukamy doświadczonego rzeczoznawcy, to na pewno odnajdziemy go w Bielsku-Białej

błąd
Jeśli pragniemy zamówić zrobienie wyceny jakiejkolwiek nieruchomości, to powinniśmy udać się do porządnego fachowca z dużym doświadczeniem. Taka osoba jest w stanie doradzić nam w licznych kwestiach związanych z kupnem albo sprzedażą domu.


pisma


kurs bhp


Oprócz skierowania na badania przed przyjęciem przyszłego pracownika wymagane jest także aby przeszedł on obowiązkowy kurs BHP. W toku szkolenia osoba, jaka ma zostać zaangażowana zaznajomi się z prawami dotyczącymi zasad BHP, a również regułami wykonywania bezpiecznej pracy wiążącymi w przedsiębiorstwie. Oczywiście instruktaż musi zrealizować osoba posiadająca należyte kwalifikacje. Takowe instruktaż wlicza się do czasu pracy a także przeprowadzane jest na koszt przedsiębiorcy.

Przeczytaj, co opublikowano w najświeższym wpisie (https://www.jamorski.pl/) - to również odnosi się do tej samej problematyki, więc niewątpliwie też Cię zaciekawi.

Udział w nim pracobiorca powinien poświadczyć podpisem. Jednakowo jak w wypadku lekarskiego orzeczenia nieodzowne będzie przechowanie owego zaświadczenia w aktach osobowych pracobiorcy.


Do tego musimy posiadać poświadczenie wydane przez realizatora instruktażu o ukończeniu go przez pracobiorcę z wynikiem pozytywnym. Poza kursem BHP pracodawca musi jasno określić wymagania związane ze stanowiskiem.
22-08-13 08:05:12