Menu strony

NewConnect w pytaniach i odpowiedziach

I. Czym jest NewConnect?
NewConnect to rynek w ramach którego dokonywany jest obrót akcjami w systemie alternatywnym organizowanym przez GPW w Warszawie (która precyzuje warunki dopuszczenia emitentów do obrotu). Spółki NewConnect notowane są poza tzw. rynkiem regulowanym. Podmiotami emitującymi papiery wartościowe są najczęściej nieduże firmy o wysokiej dynamice rozwoju.


II. Do kogo adresowana jest oferta NewConnect?
Przede wszystkim są to spółki zainteresowane zdobyciem kapitału np. wdrożenie innowacji i rozwój.Rynek NewConnect adresowany jest zatem do firm o wyraźnym profilu innowacyjnym, technologicznym, które mają oryginalny pomysł na biznes i poszukują środków na jego płynny rozwój.
Inwestorami są najczęściej instytucje finansowe (tj np. domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne),osoby prawne, prowadzące działalność w oparciu o inwestycje w papiery wartościowe oraz osoby fizyczne i mali oraz średni przedsiębiorcy.
Więcej:III. Czym charakteryzuje się debiut na NewConnect?
Spółka może wkroczyć na NewConnect na dwa sposoby:
- poprzez przedstawienie oferty o charakterze publicznym
- lub też tzw. prywatnym (private placement), adresowanym do określonego grona maksymalnie 99 podmiotów.

IV. Czym różnią się inwestycje na NewConnect od tych prowadzonych na rynku podstawowym?
W odniesieniu do NewConnect mamy do czynienia z mniej formalnymi wymogami a ogóle warunki debiutu są znacznie prostsze i nie tak długotrwałe. Tym co przemawia na korzyść Newconnect są niewysokie koszty debiutu.

V. Gdzie można znaleźć rzetelne informacje a także sprawdzić aktualne notowania i debiuty?
- logotyp4ee9c535905d7.jpg|R|W=150]Codzienne dane obejmujące notowania z sesji umieszczone są na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a także na sprawdzonych serwisach, przeznaczonych dla inwestorów, emitentów i obserwatorów rynku, takich jak
Na podstawie: http://prometeia.pl/
21-03-05 08:06:07