Jak działa giełda, czyli kwestie związane z giełdą papierów wartościowych

Pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w roku 1817. Obracano na niej przede wszystkim obligacjami oraz wekslami. Dopiero w połowie XIX wieku większego znaczenia nabrał obrót akcjami. Giełda działała do roku 1939, zdecydowano się ją zamknąć po wybuchu II wojny światowej. Reaktywacja giełdy nastąpiła dopiero w roku 1991. Teraz GPW mająca swoją siedzibę w stolicy naszego kraju jest największą giełdą na terenie Europy Wschodniej i Środkowej.
finanse
O giełdach słyszał chyba każdy.czytaj dalej ocr faktur ocr fakturFunkcjonuje ich przynajmniej kilka i nie są to tylko giełdy papierów wartościowych. Poza giełdami papierów wartościowych prowadzone są giełdy towarowe. Na giełdach mających taki profil odbywa się handel między innymi takimi surowcami, jak ropa naftowa. Najwięcej jednak emocji wywołują giełdy papierów wartościowych. Większość z nas stawia sobie pytanie: jak działa giełda? Pytanie jak działa giełda jest pytaniem, na które niełatwo jest udzielić krótkiej odpowiedzi. Otóż giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym spotykają się osoby celem sprzedaży lub kupna akcji - dowiedz się więcej.


Sprawdź też

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a niepodzielone zyski

w biznesie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest określona na dzień przekształcenia wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Podobną regulację zawiera art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Pomimo, iż regulacja dotycząca opodatkowania zysków niepodzielonych obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. (czyli okres ponad 2 lat), to nadal wywołuje wątpliwości interpretacyjne, które dotyczą zarówno samego pojęcia zysków niepodzielonych, jak i kwestii intertemporalnych związanych ze stosowaniem tej regulacji.


Na giełdzie prowadzonej w Warszawie notowanych jest trzysta pięćdziesiąt firm z polskim kapitałem i posiadających zagraniczny kapitał. To akcje tych firm podlegają obrotowi na giełdzie. Handel na giełdzie ma inny przebieg niż handel w sklepie czy na targu. Ma on charakter wirtualny, kupujący oraz sprzedający nie mogą nawiązać ze sobą kontaktu wzrokowego.

finanse
Zlecenia od potencjalnych kupców lub osób , które chcą coś sprzedać wysyłane są drogą elektroniczną. Na giełdzie w w stolicy naszego kraju wszelkie transakcje mogą odbywać się tylko w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.30. Są też dni, kiedy sesji nie ma. Sesje nie są prowadzone między innymi 24 i 25 grudnia oraz 1 stycznia. Transakcje odbywają się za pośrednictwem domów maklerskich. Wymaga to uruchomienia przez klienta rachunku inwestycyjnego. Cena, za jaką chce on zakupić akcje konkretnej spółki są wybierane nie przez maklera, ale osobiście przez niego. Makler pełni tylko rolę pośrednika. Na giełdzie inwestować mogą inwestorzy o charakterze indywidualnym, ale również duże oraz małe firmy.

Do dużych spółek, które notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zalicza się między innymi Alior Bank. Na giełdzie spółka ta notowana jest od roku 2012. Dwa lata później jej akcje trafiły do WIG 20, który obejmuje najbardziej znaczące spółki spośród notowanych na giełdzie. Już w momencie wejścia na giełdę zainteresowanie zakupem akcji tej włoskiej spółki było dość duże, mimo że kurs Alior, jak na spółkę debiutującą został ustalony naprawdę wysoko - Comparic. Obecnie także ich kurs Alior jest zaskakująco wysoki. Notowania spółki można sprawdzić nie tylko w indeksie WIG 20, ale również indeksie WIG-banki. W indeksie tym notowane są wszystkie spółki , które należą do sektora bankowego. W indeksie tym ujmowanych jest jeszcze czternaście innych spółek tego rodzaju.
22-04-05 07:14:05