Menu strony

Rola certyfikacji w dostosowaniu firmy do najnowocześniejszych standardów prowadzenia biznesu.

Każda z firm, która ma ambicje rozwijać się i poprawiać standardy swojego funkcjonowania, powinna wdrażać zbiór procedur zarządzaniem wewnątrz własnej organizacji, kontaktów z klientem, biznesowej współpracy i wykorzystywania zasobów naturalnych. Od dawna na całym świecie za najważniejsze uznaje się normy ISO, uchwalaniem jakich zajmuje się międzynarodowa organizacja mająca siedzibę w Genewie, zrzeszająca blisko sto różnych organizacji pochodzących z poszczególnych krajów członkowskich.

Certyfikat ISO
Co kilka lat pojawiają się kolejne wytyczne dotyczące różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, które są odpowiedzią na pojawiające się kolejne zagrożenia i potrzeby. I tak, odpowiedzią na zwiększony popyt na energię było skonstruowanie sześć lat temu normy ISO 50001 dotyczącej systemów zarządzających energią. Rok później pojawiła się norma ISO 22301 która opisuje standardy zarządzania stabilnością działań biznesowych. Odpowiedzią na większe znaczenie informacji, jako ważnej wartości w handlu i równocześnie zwiększające się zagrożenie atakami hakerskimi była uzgodniona w 2013 roku norma 27001 wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie.

Sprawdź też

Dział kadr w firmie – z jakiego względu jego sprawne funkcjonowanie posiada dzisiaj tak duże znaczenie?

odliczenia
Każdy przedsiębiorca musi posiadać świadomość tego, że każdy dział w firmie ma identyczne znaczenie dla jej sukcesu, z tego względu nie należy lekceważyć żadnego obszaru działalności. Przykładem jest między innymi dział kadr oraz HR, jaki zajmuje się zarządzaniem kapitałem ludzkim. W gestii takich sektorów przedsiębiorstwu leży poza tym realizowanie różnego rodzaju rozliczeń, jak zus odliczenia.


Równocześnie tworzone były i powstają również inne regulacje, zadaniem jakich jest przede wszystkim usystematyzowanie prac w obszarze parametrów funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw. Pośród nich najbardziej popularne są ISO 9001 dotycząca zarządzania poziomem jakości w firmie, ISO - kliknij tu - 14001 odpowiedzialna za zarządzanie produkcją i funkcjonowaniem w zgodzie z naturą. Pierwsza wersja normy ISO 9001 została opublikowana w 1987r, druga ISO (przeczytaj dodatkowe informacje) 14001 została ostatecznie zatwierdzona w 2004r. Współcześnie w większości krajów, w Polsce również działa sporo firm które się specjalizują we wdrażaniu takich norm w firmach, czyli certyfikowaniu ich. Rola takich firm będzie polegać na opracowaniu harmonogramu szkoleń i rozpisaniu planu koniecznych zmian funkcjonalnych tak, żeby dostosować sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa do wytycznych zawartych w konkretnym projekcie.
17-08-04 16:35:02