Menu strony

O jakie dane osobowe ma prawo prosić pracodawca?

Zasada tycząca się gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych zatrudnionych osób jest jednakowa jak w wypadku informacji pozyskanych od klientów.


Musimy zawsze mieć na względzie, by nie przechowywać informacji, jakie nie są umotywowane przepisami.
konferencja


Chlebodawca na pewno będzie mieć prawo zażądać od zatrudnionego danych takich jak między innymi: imię, nazwisko, data urodzenia, seria i numer osobistego dowodu, numer Pesel. Wynika to z obowiązków pracodawcy, które nakłada na niego chociażby regulacja w obrębie podatków. Przedsiębiorca musi też zarejestrować swojego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia również osoby niepełnosprawne, powinien zatroszczyć się o zbieranie danych osobowych, które będą stanowić umotywowanie dla zysków przysługujących mu z owego tytułu.


zbieranie danych osobowych


W jakich celach chlebodawca może spożytkować osobowe dane swoich pracobiorców? Na pewno zamieścić może na firmowej witrynie online ich nazwisko, imię, numer służbowego telefonu ewentualnie adres e-mail.

Kliknij bez obaw ten link i użyj linku (http://www.franklincovey.pl/szkolenia/sprawny-menedzer-delegowanie-ktore-wspiera-efektywnosc-zespolu/), by poznać większą ilość informacji na prezentowany tu temat - one również Cię zaintrygują.

Przedsiębiorca nie musi wcale pytać swoich pracobiorców o zgodę na zaprezentowanie wspomnianych danych osobowych. Niemniej jednak, ażeby mógł zamieścić jakąkolwiek fotografię, zawsze potrzebna będzie akceptacja pracobiorcy na użycie jego wizerunku. Odstępstwem jest zamieszczenie fotografii zbiorowej pracobiorców - to nie wymaga otrzymania zgody pracobiorców.
Jeżeli idzie o prowadzenie zbiorów informacji osobowych - chlebodawca (jako administrator informacji osobowych) wydaje uprawnienia tylko tym pracobiorcom, jacy zajmują się przetwarzaniem ich. Jak widać obszarów, w których przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane swoich pracobiorców jest wiele. Każdy z tychże obszarów został uregulowany regulacjami.
22-02-12 07:43:25