Menu strony

Jak wyglądają działania komornika w praktyce?

Z kwestią zadłużenia zmaga się coraz więcej rodaków. Liczba akcji egzekucyjnych rośnie każdego roku, ale komornik sądowy to nie katastrofa.


Powinno się jednakże mieć na uwadze, iż egzekucja nie jest działaniem całkiem „bezbolesnym”.


Adekwatne podejście obydwu stron postępowania komorniczego może uczynić ją efektywną oraz jak najmniej uciążliwą. W wypadku niespłacania długu przez dłużnika, wierzyciel, po uzyskaniu wykonawczego tytułu, oddaje sprawę do windykatora celem egzekucji należności. Każdy, kto dobrowolnie nie spłacił swojego długu, spodziewać może się wizyty komornika.


Sprawdź też

Co będzie wchodzić w skład firmowego majątku, do czego przydają się wyceny ich znaków towarowych oraz majątku.

pieniądze
Na majątek przedsiębiorstw i firm będzie wchodzić wiele rozmaitych elementów. W pierwszej kolejności zalicza się do tego stały majątek, to znaczy grunty, budynki czy używane maszyny.


kary


Jedną ze strategii egzekucji należności pieniężnych jest tzw. egzekucja z ruchomego mienia. Dziś ten typ egzekucji prowadzony jest stosunkowo rzadko. Wypływa to z obniżenia cen ruchomości użytkowanych i większej dostępności nowych towarów w handlu. Ogólnie przyjmuje się, iż ruchomościami są te obiekty, jakie nie są nieruchomościami albo ich elementami składowymi. Gazy, płyny, źródła energii będą obiektami, jeżeli zostały wyodrębnione i zamknięte w zasobnikach, dla przykładu butla z gazem. Egzekucja z mienia ruchomego zaczyna się od zajęcia przedmiotów. Zajęcie wykonane jest przez wpisanie rzeczy do raportu zajęcia. Zajęciu podlegają tylko ruchomości które są we władaniu jednostki zadłużonej. Przez władanie powinno się rozumieć możliwość używania rzeczy oraz sprawowania nad nią rzeczywistego władztwa.


Komornik nie będzie dochodził czy dłużnik jest posiadaczem rzeczy. Zajęte przedmioty zostaną w następnej kolejności oddane na tzw. licytacje komornicze Tarnowskie Góry jest to miejscowość w której urzęduje komornik (przejdź do strony) sądowy .
22-08-03 08:26:03