Menu strony

Co będzie wchodzić w skład firmowego majątku, do czego przydają się wyceny ich znaków towarowych oraz majątku.

Na majątek firm i przedsiębiorstw będzie wchodzić dużo różnych elementów. W pierwszej kolejności zalicza się do tego majątek stały, to znaczy grunty, budynki czy zakupione urządzenia.
Ale nie mniej istotne będą niematerialne składniki, to znaczy wszelakie patenty, technologiczne rozwiązania czy znaki towarowe. Duża część światowych firm warta jest tak dużo właśnie z powodu marek, których jest właścicielem. Jeśli się więc będzie chciało dokładnie określić, ile dana firma jest warta, to należy wszystkie te rzeczy uwzględnić. W wielu przypadkach taka wycena firmy jest wręcz konieczna, na przykład przy transakcji sprzedaży. W takiej sytuacji zarówno sprzedającemu jak i kupującemu dobrze przeprowadzone oszacowanie majątku pozwoli na to, żeby podjąć decyzję .


Sprawdź też

Zamierzając otworzyć firmę transportową należy pomyśleć, co chcemy przewozić

załadunek chłodni
Jeżeli wciąż marzyliśmy o tym, żeby uruchomić swoją firmę przewozową, to bez wątpienia powinniśmy się dokładnie namyślić, co chcemy przewozić. Jeżeli ludzi to będziemy musieli się okupić w jeden rodzaj pojazdów, kiedy jakieś trudne przedmioty, to w kolejny rodzaj, a jeszcze kolejnymi pojazdami będziemy chcieli dysponować, jeśli będziemy wozić spożywkę. Im dokładniej to przemyślimy, tym większą będziemy mogli zarobić.


Ponieważ sposobów i metod wykonywania tego typu jest kilka, to ważną sprawą będzie wyznaczenie celu ich przeprowadzenia, ponieważ nie wszystkie będą się nadawać do wszystkich celów. W bardziej skomplikowanych przypadkach może być wykonane parę dostępnych analiz, dających informację o stanie firmy na kilku płaszczyznach. Niekiedy równolegle z wyceną firmy jest wykonywana wycena znaku towarowego, którym ona dysponuje (rzetelne wyceny firm). Nie jest to łatwa rzecz, gdyż nie ma jednoznacznie przyjętej metodologii, jaką można by było przyjąć.


Najczęściej tego typu wyceny wykonuje się w dwóch kategoriach, to znaczy finansowej i marketingowej. Bardzo duże znaczenie przy ostatecznym wyniku będzie też miało doświadczenie osoby, która zajmować się będzie danym tematem.
19-03-06 07:40:01