Menu strony

Ciekawy serwis logistyczny dla pasjonatów

Termin logistyka pierwszy raz zaistniał w obrębie wojskowości. Rozkwit i globalizacja w XX wieku przywiodły do używania tego zagadnienia w innych płaszczyznach takich jak dystrybucja, sprzedaż, produkcja, magazynowanie, |transport oraz zarządzanie i inżynieria materiałów.

Obecnie logistyka utożsamiana jest jako wielopłaszczyznowy proces rozplanowywania, realizowania oraz monitoring przewożenia i przemieszczania miedzy różnymi gałęziami gospodarki produktów oraz materiałów. Przy planowaniu logistycznym najważniejsza są cechy charakterystyczne towaru i windowanie popytu. Usługi logistyczne dotyczą informowania klientów i zaspokajania ich pragnień, kontroli poziomu i przydatności ekonomicznej zapasów, przyjmowania i realizowania zamówień, właściwego zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży, przepływu towarów oraz gospodarki magazynowej.

Wieloskładnikowość zagadnienia logistyki sprawia, iż wielu firm i ekspertów tej płaszczyzny poszukuje informacji na stronach internetowych, choć może być trudno znaleźć portal logistyczny, który całkowicie wyczerpuje i dopełnia zawartość tego zagadnienia. Notoryczna transformacja oraz rozkwit skutkują tym, iż ciężko nadążyć z nowinkami i nowatorstwem w logistyce, wskazane jest zatem pomyśleć nad poszukiwaniem interesującego dla nas portalu logistycznego. Ze względu na zasięg terytorialny wyróżnia się wiele aspektów logistyki, poszczególne strony internetowe mogą zajmować się specjalizacyjną tematyką transportu międzynarodowego czy też krajowego, w obrębie konkretnego działu gospodarki lokalnej bądź narodowej.

Sprawdź też

Skuteczny transport międzynarodowy

Kontenery
Działalność taka jak spedycja międzynarodowa to organizowanie transportu towaru w jak najbardziej korzystny dla obu stron sposób. Wymienić można dwa typy, jakie spedycja definiuje, to znaczy: spedycja handlowa i spedycja czynnościowa. Różnią się one tym, że pierwsza wymieniona spedycja sprowadza się do rozmaitych praw własności towaru od rozpoczęcia wykonywania usługi jego sprzedaży. Inny typ spedycji – spedycja czynnościowa – oparta jest na wypełnianiu funkcji przewoźnika, który w tym przypadku jest reprezentantem struktur podażowych wśród usług transportowych na rynku.


Odsetek usług logistycznych może zostać przekazany spedytorom. Na stronach internetowych dotyczących logistyki (szerzej tu: http://kador.pl/relokacja) można znaleźć wiele ofert przewozu, serwisu czy przeładunków. Spedytorzy to osoby prawne bądź osoby fizyczne, które zajmują się organizacją przepływów towarów za odpowiednią zapłatą. Przewóz towarów może być organizowany przez transport samochodowy, transport kolejowy bądź przez transport morski. Umowa między zleceniodawcą a spedytorem najczęściej określa sposób przyjmowania zleceń, środek transportu, formę ubezpieczenia wysyłki oraz sporządzanie dokumentacji transportowej. Czasami uzupełniania jest ona o czynności dodatkowe takie jak magazynowanie przesyłek, przyjęcie zapłaty za wysyłkę od odbiorcy finalnego bądź rozplanowanie sprzedaży towaru. Obowiązki spedytora nie musi pełnić podmiot zewnętrzny, ale i wyselekcjonowana specjalnie jednostka organizacyjna danego podmiotu gospodarczego. transport (zobacz transport całopojazdowy)
Przygotowane przez: B.S.
18-08-23 07:11:02