Menu strony

Chcesz starać się o kredyt? Bez wątpienia przyda się wycena zakładu

Zapewne niejeden właściciel firmy zadaje sobie pytanie, ile tak naprawdę jest warta dana jednostka. Ta wiedza wbrew pozorom bywa naprawdę ważna i przydatna, szczególnie gdy zamierza się zdobyć nowego inwestora albo starać się o kredyt.


Tu pomoże wycena przedsiębiorstwa


Dokonanie wyceny przedsiębiorstwa pozwala oszacować rzeczywistą wartość danej spółki.
Wiedza ta bywa nieoceniona, kiedy ubiega się o przyznanie kredytu lub planuje się sprzedać działalność. W sytuacji, jeżeli planuje się wykonać rzeczoną wycenę, warto skontaktować się z rzeczoznawcą, który wykazuje konieczne doświadczenie i wiedzę, by wykonać podobne analizy. Istotne jest to, aby wyszukać odpowiedniego specjalistę. Część kancelarii specjalizuje się jedynie w wycenie nieruchomości, tymczasem przedsiębiorca szuka usług związanych z wyceną zakładów.


Jak przeprowadza się taką wycenę?


podatki


Żeby dokonać odpowiedniej wyceny przedsiębiorstwa, kluczowa będzie prawidłowa wycena aktywów i pasywów. Dla szarych obywateli te dwa pojęcia potrafią być niezrozumiałe. Aktywa to najprościej ujmując faktyczny majątek jednostki, tymczasem pasywa to źródła aktywów majątkowych. Wykonując wycenę rzeczoznawca wykorzystuje uzyskane informacje na temat przedsiębiorstwa, kapITału, majątku i zobowiązań finansowych. Rzetelne dostarczenie takich informacji pozwala pozyskać prawidłową wycenę jednostki.
Przy wykonywaniu podobnych wycen wykorzystuje się parę metod, jak przykładowo metody majątkowe, porównawcze lub dochodowe. W wielu przypadkach odpowiednie efekty daje zastosowanie kilku metod wyceny jednocześnie.
19-03-06 07:35:02