Menu strony

Przyzwolenia na pobyt trwały w Polsce - co wskazane jest wiedzieć w tej kwestii?

Pragnąc zdobyć zezwolenie na pobyt stały w Polsce, bezsprzecznie trzeba porządnie zrozumieć ten temat oraz dowiedzieć się, kto zdoła pozyskać takie zezwolenie. Do otrzymania pozwolenia na pobyt niezmienny w Polsce uprawomocnieni są obcokrajowcy, którzy są osobami pochodzenia polskiego i planują osiedlić się w Polsce na zawsze.

banknot polski
Do tego takie zezwolenie zdołają uzyskać także dzieci obywateli polskich i dzieci cudzoziemców, którzy mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue stały w Polsce. Pozwolenie na pobyt stały można dostać też poprzez małżeństwo z obywatelem Polski. Zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, to znaczy, iż taka decyzja ogłaszana jest na termin nieoznaczony. Wypada jednakże pamiętać o tym, że karta pobytu w Polsce posiada swój termin ważności, który wynosi 10 lat - więcej w tym serwisie. Znaczy to, że po upłynięciu okresu 10 lat, kartę pobytu w Polsce powinno się koniecznie podmienić na nową.

Sprawdź też

Kancelaria - czym jest? Co możemy rozumieć pod tą definicją? Co powinniśmy wiedzieć?

kancelaria
Kancelarią możemy nazwać każdy samodzielny urząd lub instytucję, która tworzy własną dokumentację. Jednocześnie na etapie formalnym, ale i merytorycznym. Nie ma jednak jednej definicji kancelarii, jeśli odniesiemy tego typu pojęcie do archiwalnej terminologii.


Pozyskanie zezwolenia na pobyt stały odbywa się w urzędzie wojewódzkim w oddziale, jaki zajmuje się sytuacjami cudzoziemców.

Wtedy, kiedy będziesz szukać analogicznych artykułów, to takie wskazówki (https://rozwodznim.pl/) bez cienia wątpliwości będą dla Ciebie niezwykle użyteczne.

W okresie pobytu w Polsce obcokrajowiec ma obowiązek indywidualnie dostarczyć stosowny wniosek w urzędzie. Oprócz wniosku pełen zestaw dokumentów powinien dodatkowo mieścić cztery ważne fotografie, istotny paszport zagraniczny (wyłącznie do wglądu), dowód opłacenia opłaty skarbowej, oraz także dokumenty, które są niezbędne do zatwierdzenia danych znajdujących się w dostarczonym wniosku.

W zależności od tego, dlaczego składamy podanie zezwolenia na pobyt stały, do wniosku wypada dołączyć jeszcze inne rodzaje dokumentów. Jeśli jesteśmy jednostkami w związku małżeńskim z obywatelem Polski, to do wniosku musimy dołączyć też odpis aktu małżeństwa, odbitkę dowodu prywatnego małżonka, a w przypadku posiadania dzieci - odpisy aktów urodzenia. Jeśli staramy się o pobyt stały w przypadku dziecka obywatela polskiego, to do wniosku należy dołożyć odpis aktu narodzenia dziecka oraz kserokopię dowodu przedstawiciela ustawowego.
20-03-05 15:15:04