Menu strony

Każdy dłużnik chciałby poczuć próbkę tego, co może dać wolność finansowa.

Uczucie niezależności finansowej, jawi się z chwilą kiedy spada z dłużnika ciężar poszukiwania kolejnych sum na uiszczanie należności wobec wierzycieli. Nie tak dawno, ogólna tendencja spadkowa zarobków i wzrost bezrobocia spowodowały ogromny brak płynności finansowej tysiącom rodaków.


pracownicy windykacyjni
Ważnym elementem powodującym popadanie obywateli polskich w zobowiązania jest ogólny trend gospodarczy powodujący zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego oraz bardzo zawiłe praktyki usług bankowych. Warto zatem przyjrzeć się zakładanemu budżetowi domowemu, nim weźmie się następne zobowiązania, tak aby definitywnie przeciwdziałać katastrofie zobowiązaniowej.

Jeżeli już przytrafiła się tragedia i osoby wykonujące czynności windykacyjne wysyłają pisma w sprawie zadłużenia, nie należy takich sygnałów pomijać. Można wówczas przeprowadzić rozmowy z windykacją, które zachęcą do spłaty zaległości.

Sztuką jest takie odzyskiwanie zobowiązania przez przedsiębiorstwa egzekucyjne, które buduje prawidłowe relacje pomiędzy zadłużonym i firmą egzekucyjną, przy jednoczesnym zachowaniu poszanowania dla zadłużonego. Przedsiębiorstwo windykacyjne nie jest zobowiązane do kontynuowania rozmów, czy korespondencji z dłużnikiem, jeżeli ten skutecznie unika zapłaty albo nie przedkłada pism czy jednoznacznych sformułowań pozwalających na rzeczywistą ocenę szczerości zadłużonego.


pracownik windykacji
Profesjonalna windykacyjna firma Saf S.A. oraz osoby prowadzące działania windykacyjne, w jej imieniu powinny działać z uwzględnieniem prawa, kodeksu dobrych praktyk, norm etycznych i wszelkich dobrych obyczajów. Nakaz uregulowania należności wysłane przez firmę windykacyjną daje pewien impuls dłużnikowi i w większości przypadków, efektywnie motywuje go do niezwłocznego uregulowania terminowych spłat należności.


Postępowanie firm egzekucyjnych sprawiają, że u dłużnika powiększa się świadomość niechybności poniesienia konsekwencji jego postępowania. Zadłużeni obawiają się przekazania przez przedsiębiorstwa windykacyjne zobowiązań komornikowi, który może zabrać dorobek całego życia.
19-02-16 07:22:03