Menu strony

Notariusz jako postać zaufania społecznego

Notariusz to wyznaczony przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do przygotowywania działań notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.


Notariusz Wrocław jest osobą zaufania społecznego i powołany jest do dopełniania aktów, jakim strony są obowiązane, czy też chcą przyznać formę notarialną, przy czym działania takie mają zakres poświadczenia urzędowego.


podpis


Zajmuje się tworzeniem uwierzytelnionych kopii dokumentów, tworzy protesty weksli i czeków, trzyma depozyty, aprobuje oświadczenia dotyczące zapisów - tego autora. Do jego zadań należy również certyfikowanie osobistego podpisu, uwierzytelnianie zgodności duplikatu, zapisywanie protokołów i pozostałe działania notarialne, które mają na celu nadanie dokumentom rangi legislacyjnej.


notariusz wrocław


Sprawdź też

Kiedy bierzemy rozwód, rozejrzyjmy się za solidnym prawnikiem!

rozwód
Wzrasta liczba związków małżeńskich, które po jakimś odstępie czasu, z przeróżnych powodów ulegają zakończeniu. No cóż, rozwód jest w każdym przypadku niemiłą sytuacją, ale jeżeli jakiś związek małżeński jest najzupełniej do kitu, czymś bardzo wskazanym jest to, aby porozglądać się za prawnikiem.


Kancelaria notarialna Wrocław czuwa nad stosownym zabezpieczeniem praw i dobrych interesów stron, oraz innych osób, dla których działanie to może powodować kłopot i udziela stronom nieodzownych objaśnień dotyczących realizowanej czynności notarialnej. Notariusz (notariusze toruń) odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z ustawą. Zachowuje w tajemnicy okoliczności sytuacji, o których powziął informacje ze względu na przeprowadzane działania notarialne - zobacz sam.


Wymagane do utworzenia czynności notarialnej pisma należy dostarczyć do kancelarii przed umówionym wcześniej czasem dokonania czynności, aby umożliwić dokładną ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na pewne i skuteczne wykonanie czynności notarialnej.

Nie ociągaj się - naciśnij ten link kancelaria prawna częstochowa i ciesz się opublikowanymi tam nowymi postami. Zapewne pogłębią one Twoją wiedzę na ów temat.

Pisma trzeba dostarczyć w oryginale.
19-08-24 07:23:05