Menu strony

Krótka charakterystyka podstawowych sposobów i metod wyceniania wartości firm, spółek i przedsiębiorstw.

Podczas sprzedaży jakiejś spółki bardzo ważną rzeczą będzie wykonanie jej wyceny. W sumie wyceny tego typu przydają się nie tylko w przypadku takich transakcji, lecz również przy negocjacjach z bankami czy emisji akcji.
prawo


firma


Po takiej wycenie osoby się tym interesujące będą wiedzieć, ile jest warta dana firma i w oparciu o to będą mogły podjąć odpowiednie decyzje.

Nie masz zamiaru przerwać czytania ciekawego zagadnienia na jednym artykule? W takim razie zachęcamy do następnych - naciśnij ten link (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-medyczne/) i przejdź na zbliżoną stronę.

Tak naprawdę wycena spółek może być przeprowadzona paroma odmiennymi metodologiami, a wybór danej uzależniony jest od tego, do czego ma być wykonana i od charakterystyki danej spółki. Najpopularniejsze z nich to dochodowa, porównawcza i majątkowa, każda z nich prezentuje niezależne, odmienne podejście do problemu. W praktyce wyceny poszczególnymi sposobami znacznie się mogą różnić, więc należy to mieć na względzie przy wyborze.


Dyskusja specjalistów


W przypadku dochodowych metod wartość spółki (zobacz przekształcanie spółek) zostaje szacowana w oparciu o pieniężne przepływy które generuje spółka, przy założeniu że będzie ona dalej się rozwijać. Najważniejsze są tu wybiegające na kilka lat w przód prognozy finansowe. Z kolei wycena aktywów metodą porównawczą realizowana jest poprzez porównanie wycenianego podmiotu z innymi firmami o zbliżonej wielkości i charakterze działalności. W przypadku tej metody niekiedy są problemy ze znalezieniem dobrych firm do porównywania.
Trzecią popularną metodą jest wycena majątkowa, zwana też niekiedy bilansową. Przy tym sposobie wartość firmy to cały zsumowany majątek, od jakiego odejmuje się rozmaite ciążące na firmie zobowiązania i długoterminowe należności.
20-05-13 07:49:06