Menu strony

Co może windykator?

Przystąpienie windykatora do egzekucji zobowiązań to wyjście ekstremalne, jednak częstokroć wykonywane przez samych wierzycieli lub przedsiębiorstwa windykacyjne.


Komornicza egzekucja to przymus jak też ostateczność.


udzielanie porad prawnych


sieć


Dochodzi do niej, gdy pomimo wcześniej wydanej przez sąd decyzji, dłużnik w dalszym ciągu nie spłaca własnych wierzytelności. Obowiązkiem komornika jest poprowadzenie postępowania tak, ażeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na podstawie złożonego przez wierzycieli podania o wszczęcie działań egzekucyjnych. Komornik związany będzie treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Nie powinien egzekwować w wymiarze szerszym ani także prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie pozostały zawnioskowane przez wierzyciela.


Sprawdź też

Czego można się spodziewać, podczas gdy korzysta się z usług firmy windykacyjnej?

10 zł
Kiedy skorzysta się ze świadczeń w firmie windykacyjnej to głównie należy oczekiwać na ogromny poziom kompetencji. Osoby, które są tam zatrudnione troszczą się albowiem o to, by mieć do zaoferowania klientom to, co najlepsze. Dzięki temu nie będzie także niebezpieczeństwa, że coś będzie zrobione nieodpowiednio.


Oznacza to tyle, iż to wierzyciel, w złożonym komornikowi piśmie, decyduje o metodach egzekucji: czy wypłaty mają zostać ściągnięte poprzez zajęcie poborów dłużnika czy może z jego rachunku bankowego, akcji, nieruchomości etc. Komornik, zgodnie z roszczeniem wierzyciela, może zająć poszczególne składniki majątku dłużnika (dla przykładu mienie ruchome albo posiadłości), a następnie zbyć je w trybie licytacji ogólnodostępnej. Przepisy prawa wytyczają, co szczegółowo, w wyznaczonych przez wierzyciela ramach, jest w stanie zająć komornik, a co winien pozostawić dłużnikowi jako pieniądze niezbędne do życia a także utrzymania.
1 2