Menu strony

Jak otrzymać alimenty na dzieci - Sprawdź i poznaj swoje prawa!

Spełnianie obowiązku alimentacyjnego to tak przeznaczanie określonej kwoty zgodnej z potrzebami dziecka i naszymi możnościami zarobkowymi, jak także czas i praca na rzecz latorośli - wstawanie do niego nocą, odrabianie lekcji, gotowanie, robienie sprawunków, wspólna zabawa itd.

budynek sądu
Chcąc otrzymać alimenty na latorośl, należy dostarczyć pozew do sądu (zobacz więcej) przeciwko drugiemu rodzicowi czy jego dalszym krewnym (obowiązek alimentacyjny przykładowo dziadków powstaje jednakże w następnej kolejności - po rodzicach).

Jeśli ten tekst jest dla Ciebie wciągający, to spójrz także na pomocne teksty, które posiadają intrygujące informacje - niewątpliwie Cię pochłoną zupełnie!

Zachodzi też możność nawiązania konsensu w sprawie alimentów, o ile obydwoje rodzice zgadzają się na takowe rozwiązanie. Układ może być zawarty u notariusza lub przed sądem. W większości wypadków jednak stosowana jest droga sądownicza.

Sprawdź też

Problemy z prawem? To jeszcze nie koniec świata! Powinieneś tylko znaleźć odpowiedniego specjalistę, który ci pomoże

sąd
Problemy dotyczące prawa mogą się przytrafić niejednemu z nas. I wcale nie znaczy to, że jesteśmy przestępcami. Prawdą jest, że bywają one bardzo różnorodne. Możemy na przykład dostać spadek i mieć problem z jego podziałem. Może nam się także przytrafić stłuczka na drodze, po której będzie trzeba dochodzić swoich praw na drodze sądowej.


Pozew zanosi się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, a więc osoby upełnomocnionej do alimentów albo właściwym dla miejsca pobytu pozwanego (np. Sąd Rejonowy Lublin Zachód). Pozew razem z aneksami składamy w biurze podawczym sądu. Można go również posłać listem, najlepiej poleconym. Kopię pozwu zostawiamy także sobie, jak również dowód nadania listu.

Pozew o alimenty składa rodzic w imieniu niepełnoletniego dziecka (jako jego ustawowy przedstawiciel) lub inna osoba, która ma prawo latorośl reprezentować. Pozew taki może złożyć też samo dziecko, jeśli jest dorosłe. Jeśli nie chce jednakże występować w sądzie przeciwko rodzicielowi, to dobrze jest ustanowić plenipotenta, który będzie je reprezentować.

Pełnomocnikiem może być bliska osoba: drugi rodziciel, małżonek, przedstawiciel instytucji pomocy społecznej lub mecenas. Nie ma określonych sum należnych potomkowi od rodziców. Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzicieli. W pozwie formułujemy miesięczną wielkość żądanych alimentów - więcej na .

Do pozwu dodaje się aneksy - duplikaty pozwu dla ze stron, odpisy aktów małżeństwa, wszelkie możliwe zaświadczenia potwierdzające treść pozwu, to jest zaświadczenia dotyczące kosztów wychowania dziecka, przykładowo o wielkości opłat połączonych z edukacją, wykaz wydatków na leczenie, odzień, rekreacji, opłat za mieszkanie a także telefon oraz poświadczenia dotyczące stanu zdrowia.
19-01-31 12:25:03