Menu strony

W jaki sposób napisać pozew o separację? Czy możemy samemu takie coś przygotować?

Na pewno pozew oraz odpowiedź na pozew o separację jesteśmy w stanie napisać samemu. Nie jest to wcale aż tak ciężkie, lecz musimy pamiętać o paru istotnych elementach tego dokumentu.


pozew
Po pierwsze, musimy wymienić adres sądu okręgowego, który jest określony w naszej sprawie. Właściwość sądu definiuje się na podstawie miejsca wspólnego zamieszkania małżeństwa. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko w takiej sytuacji, kiedy jedno z nich ciągle tam przebywa. W sytuacji, jak małżeństwo nie posiada adresu wspólnego zamieszkania, to pozew trzeba złożyć do sądu okręgowego, jaki jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania pozwanego, a kiedy nie jest to do zorganizowania – do miejsca zamieszkania składającego (czyli powoda) - jak przygotować odpowiedź na pozew.

W dalszej kolejności powinniśmy podać dokładne informacje na temat stron konfliktu (czyli męża oraz żony). Należy podać ich imiona i nazwiska, numery PESEL i adresy. Później przedstawiamy swoje żądania, czyli między innymi domagamy się orzeczenia separacji. Dodatkowo w tym fragmencie pozwu można określić swoje oczekiwania pod kątem alimentów, opieki nad dziećmi, podziału majątku, orzeczenia zwrotu kosztów sprawy. Później opisujemy czemu istnieje potrzeba ustanowienia separacji. W takim momencie trzeba ukazać, iż nastąpił rozpad małżeństwa.

Ciekawe informacje o tym obszarze tematycznym pozyskasz w różnych serwisach, ale znacząca witryna (https://adwokat-wroclaw.com.pl/) jest tylko jedyna! Sprawdź nas!

Gdy domagamy się uznania winy jednego z małżonków – powinniśmy wskazać jej dowody. Powinniśmy też ukazać sprawy związane z dziećmi. Należy poinformować sąd czy posiadamy z małżonkiem wspólne dzieci oraz wpisać ich dokładne dane.


sąd
Pozew koniecznie powinien także posiadać dane o majątkowych umowach małżeńskich, a w tym o intercyzie. W treści pozwu można też wnioskować o przesłuchanie świadków. Ich dokładne dane również należy zanotować. Na samym końcu musimy zaprezentować listę załączników. Do tychże załączników zaliczamy wszelkie dokumenty, jakie udowadniają fakty zaprezentowane w pozwie, a także skrócony odpis aktu małżeństwa. Tak przygotowane dokumenty będą kompletne, dzięki nim szybko będzie mógł ruszyć proces rozwodowy. Proces przykry, ale korzystniej jak dziejący się szybciej. Jak bowiem zbyt długo trwa staje się jeszcze bardziej bolesny. Jeżeli więc zależy nam na błyskawicznym i przy tym mniej bolesnym procesie, przygotujmy wszystkie konieczne dokumenty, a proces rozwodowy będziemy mieć dość szybko za sobą.
21-01-05 08:03:03