Menu strony

Jakiego rodzaju istnieją źródła prawa międzynarodowego oraz co one określają?

Obowiązujące stosunki pomiędzy przedstawicielami poszczególnych krajów oraz te, które odbywają się pomiędzy instytucjami międzynarodowymi są określone przez specjalną gałąź prawa.
Jest nią prawo międzynarodowe, które niejednokrotnie może być mylnie utożsamiane z międzynarodowym prawem prywatnym. Z tego też powodu gałąź odpowiadająca za stosunki między państwami określana jest jako prawo międzynarodowe publiczne. Drugą stroną w takich kontaktach mogłyby zostać różnorodnego typu podmioty prawne. W skład takiego prawa wchodzi m.in. prawo konsularne czy traktatowe. Istnieje ponadto prawo (kancelaria prawnicza - http://kancelaria-adwokat.biz/) kosmiczne i odnoszące się do instytucji międzynarodowych. Jednym z podstawowych akt odnoszących się do międzynarodowego prawa publicznego jest tzw. Karta Narodów Zjednoczonych. Do najbardziej istotnych źródeł tego prawa zaliczają się różnego rodzaju umowy międzypaństwowe czy orzecznictwo sądów międzynarodowych. Jeśli zostaną naruszone obowiązujące normy, mogą być zastosowane specjalistyczne sankcje, zatem ograniczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na gospodarkę danego kraju.


płatnik


Stosunki między obcokrajowcami, a instytucjami polskimi są zdefiniowane przez prawo międzynarodowe prywatne. Mogłoby ono wywierać pewnego rodzaju wpływ na wewnętrzne prawo państwa, z którego wywodzi się taka osoba. Bardzo istotny jest fakt, że zapisy prawa prywatnego muszą być traktowane jako bezwzględnie wiążące. W przypadku naszego kraju, podstawowymi źródłami międzynarodowego prawa prywatnego jest Konstytucja RP (art. 37,52,79) oraz oddzielne rozporządzenia (np. ustawa o cudzoziemcach) i UGody międzynarodowe.
Ponadto funkcjonuje m.in. prawo wspólnotowe. Uczelnie, na których studenci mogą zdobywać wiedzę z zakresu tej gałęzi prawa zapewniają, że prawnik prawnik Zabrze o tej specjalizacji nigdy nie będzie narzekać na brak pracy.
21-01-28 15:44:03