Menu strony

W wszystkich państwach prawa ściga się przestępstwa - też te finansowe wymierzone we wspólne dobro wszystkich mieszkańców

W Polsce, tak jak i w wielu państwach prawa, mamy szereg różnych kodeksów karnych, które stwarzają granice swobód obywateli.
Określają, co jest dobre, a co złe w znaczeniu prawnym. Takie na przykład jest prawo (zobacz http://www.adwokatchojka.pl/sprawy-karne.html) odnoszące się do finansów.


podróż


Komórka


prawo karne skarbowe jest zbudowane w naszym kraju na ustawie z 10 września 1999 roku. To tam określone są wszelkie aspekty działalności firm, które rozumiane są jako niedopuszczalne oraz karalne. Dzięki owemu arkuszowi przedstawiciele prawa mogą zawyrokować czy ktoś dopuścił się przestępstwa. Prawo to posiada znaczną misję do wypełnienia. Po pierwsze, jest to rola ochronna. Prawo (kancelaria adwokacka - zobacz) powinno wszakże chronić pieniądze kraju, ale też inne organizacje, przed czynami, które są bezprawne i które mogłyby mieć na celu grabież, malwersacje lub zaleganie z płaceniem podatków. Rzecz jasna spektrum funkcji ochronnej jest znacznie większe. Tutaj jednak przytoczymy jedynie te trzy kwestie. Po drugie, jest to funkcja prewencyjno-wychowawcza. Chodzi o to, że poprzez pociąganie winnych do odpowiedzialności karnej daje się pozostałym jasny przekaz, że tego typu zachowanie nie popłaca i że nie będzie tolerowane przez rząd. I na koniec po trzecie, jest to funkcja sprawiedliwości.
Nałożona sankcja ma być męcząca - tak bardzo, żeby winien nigdy później nie pomyślał o powtórnym dokonaniu przestępstwa.


Nie zapominajmy, że niejedno państwo prawa będzie wymagało od obywateli przestrzegania Przepisów z różnych ustaw oraz kodeksów.
18-08-14 07:20:02