Menu strony

Czym jest system bankowy oraz jak przedstawia się współcześnie bankowość w Polsce?

System bankowy formułuje dzisiaj całokształt wszelkich instytucji pieniężnych oraz bankowych, i także reguły, jakie precyzyjnie wyznaczają ich stosunki z otoczeniem. Podstawą systemu bankowego jest rzecz jasna bank centralny wraz z bankami komercyjnymi, jakie pełnią jeden złożony układ. System bankowy określa także liczbę i typ rozmaitych placówek bankowych, które funkcjonują na terenie danego Państwa.

bankowość mobilna
Dziś możemy wypunktować pięć elementów systemu bankowego, w skład jakich wchodzi bank centralny, banki operacyjne oraz banki centralne, co więcej pośród fragmentów systemu bankowego znalazły się również kasy oszczędnościowe razem ze spółdzielczością kredytową.

karty bankowe
System bankowy realizuje też kilka niesłychanie istotnych funkcji. Między innymi możemy wymienić funkcję rozliczeniową, stymulacyjną, alokacyjną, prócz tego ważnymi funkcjami systemu - przejdź do serwisu bankowego są także rola regulacyjna i emisyjna, funkcja depozytowo - kredytowa a także rola finansowo - doradcza.

Na świecie panują teraz dwa typy systemów bankowych - typ anglosaski oraz rodzaj niemiecko - japoński. Pierwszy z nich jest oparty przede wszystkim na rynkach finansowych, z kolei drugi na sektorze finansowym, gdzie najważniejszą rolę w tym systemie piastują banki uniwersalne. Jeśli chodzi o rodzaj anglosaski to niesłychanie szerokie znaczenie w tym systemie posiadają banki inwestycyjne, jakich głównym zadaniem jest zajmowanie się każdymi przeróżnymi usługami z dziedziny finansów.

Jeśli chodzi o system bankowy w Polsce to do jego fundamentalnych fragmentów możemy dziś zaliczyć Narodowy Bank Polski, jaki pełni rolę banku centralnego; Komisję Nadzoru Finansowego oraz także Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co więcej system bankowy w Polsce obejmuje też przeróżne banki spółdzielcze i banki komercyjne. Jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski (NBP) to warto wiedzieć, że pełni on trzy decydujące funkcje. Po pierwsze jest to bank emisyjny, który pełni główną funkcję w obiegu pieniężnym. Po drugie jest to nadrzędny bank, jaki w stosunku do innych banków pełni role regulacyjne, natomiast trzecią funkcją Narodowego Banku Polskiego jest działanie jako centralny bank państwa, który między innymi zajmuje się obsługą bankową budżetu państw lub też prowadzeniem rachunków instytucji i rządu państwa.
19-08-13 07:19:03