Menu strony

Jakie mamy karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co zapewniają? Czy łatwo je dostać?

Karta pobytu w Polsce to dokument, jaki potwierdza tożsamość cudzoziemca, jak przebywa on w naszym kraju. Dokument plus ważny paszport zagraniczny potwierdza pełne uprawnienia do przebywania w Polsce, uprawnia też do wielokrotnego przekraczania naszej granicy bez wymogu wyrabiania wizy. Podczas przekraczania granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu i ważny paszport. Jakie mamy karty pobytu?


kodeksy
Przepisy tego rodzaju są zapisane we właściwych ustawach, jak ustawa o cudzoziemcach. Obcokrajowiec, który planuje przebywać w naszym kraju dłużej niż trzy miesiące może postarać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy ofiaruje się na maksymalnie trzy lata. Czas tego typu zezwolenia może być jednakowoż krótszy, jak podstawa ubiegania się o takie zezwolenie może wskazywać na zasadność pobytu krótszego. Ważna wiadomość jest taka, że czasowy pobyt nie przedłuża się samoistnie.

Jak więc cudzoziemiec pragnie pozostać w naszym kraju przez dłuższy czas, musi postarać się o kolejne pozwolenie. Cudzoziemiec musi opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba, że posiada inny, ważny dokument, jaki pozwala na pobyt zalegalizowany w naszym kraju. Tego rodzaju dokumenty to przykładowo kolejne zezwolenia na pobyt czasowy lub pozwolenie na pobyt stały. Czasami też może to być dokument rezydenta długoterminowego UE. Najlepszą kartą jest pobyt stały. Dowiedz się więcej, klikając w link: . Taka decyzja w kwestii wydania zezwolenia na pobyt stały wydawana jest na czas nieokreślony.


karta pobytu
Sama zaś karta jest ważna przez dziesięć lat, co znaczy, iż co 10 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na stały pobyt wydanego w Polsce, obcokrajowiec nie może pracować w innym, niż Polska kraju.

Nie ociągaj się! Jeśli zainteresował Cię nasz wątek, to czytaj tutaj więcej kolejne treści na wybrany materiał. Stworzyliśmy je dla Ciebie z chęcią.

Istnieje jeszcze jedno z pozwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tego typu zezwolenie upoważnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w kwestii wydania tego typu zezwolenia jest wydawana na czas nieoznaczony. Karta pobytu jest ważna na pięć lat, co pięć lat wiec kartę należy wymienić. Na podstawie zezwolenia na tego rodzaju pobyt, cudzoziemiec nie powinien podejmować pracy poza granicami Polski.

Ten odnośnik do www (https://www.account-pl.eu/publikacje/analiza-porownawcza-szacowania-istotnosci) pokaże Ci więcej danych na omawiany temat, który tak bardzo Cię zainteresował i zwyczajnie wciągnął.

Te informacje są podstawowe, ale w pełni wyczerpują elementarną wiedzę na ten temat. Przepisy pod tym kątem nie różnią się zbytnio od zastosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.
19-07-27 07:21:04