Menu strony

System HACCP. Zagadnienia ogólne

W obecnej sytuacji rynkowej, na kierownicze miejsce oprócz wartości wyrobów oraz usług wysuwa się ich jakość. Dzisiejsze czasy nastręczają notorycznej poprawy i doskonalenia wyrobów, usług i wszystkich procesów w organizacji.


Stąd też tak istotne jest wdrożenie skutecznego systemu zapewniającego przedsiębiorstwu przystosowanie do przekształcających się warunków oraz otoczenia.


Skarbonka


Dodatkowo, wziąwszy pod uwagę fakt, że nasz kraj zbliża się do połączenia z państwami unijnymi możemy być pewni, że spełnianie wymogów HACCP w małej gastronomii będzie koniecznością. HACCP pozwala eliminować zagrożenia już od momentu zaistnienia surowca zapewniając klientowi sprawdzony produkt. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść stratę konsumentowi. W systemie HACCP badanie jakości skończonego towaru zastąpione będzie monitorowaniem wszelkich etapów jego powstawania jak też dystrybucji, zacząwszy od przygotowywania, poprzez przetworzenie, produkcję, pakowanie, magazynowanie, przewóz, aż do sprzedaży skończonego środka spożywczego. Dzięki takiemu podejściu, przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega się lub eliminuje zdrowotne zagrożenia powiązane z materiałami, domieszkami i półproduktami pomocniczymi, personelem, machinami jak też przyrządami, a także procesem technologicznym. To najefektywniejszy sposób zapewniania bezpieczeństwa żywności uznany przez wszelkie organizacje zainteresowane jej bezpieczeństwem.


Sprawdź też

Handel międzynarodowy

handel
Rozrost komunikacji, sieci i urządzeń cyfrowych pozwoliły firmom o zasięgu kontynentalnym bardzo przyspieszyć i ulepszyć ich pozycję na rynku. To jednak nie jest jedyna rzecz, jaka pozwala handlować czy w inny sposób działać na arenie kontynentalnej albo transkontynentalnej, bo przecież nawet najlepsza komunikacja elektroniczna nie zapewni transportu rzeczy z jednego kraju do innego, nie mówiąc nawet wszak o transporcie międzykontynentalnym.


Zastosowanie systemu HACCP w szkole będzie także korzystne dla wytwórców żywności, jacy w wypadku kontroli urzędowej mogą wykazać, iż zrobili wszystko, aby otrzymać pewny a także dobry jakościowo artykuł.
18-09-16 07:19:02