Menu strony

System HACCP. Zagadnienia ogólne

W obecnej sytuacji rynkowej, na kierownicze miejsce oprócz wartości wyrobów oraz usług wysuwa się ich jakość. Dzisiejsze czasy nastręczają notorycznej poprawy i doskonalenia wyrobów, usług i wszystkich procesów w organizacji.


Stąd też tak istotne jest wdrożenie skutecznego systemu zapewniającego przedsiębiorstwu przystosowanie do przekształcających się warunków oraz otoczenia.


Skarbonka


Dodatkowo, wziąwszy pod uwagę fakt, że nasz kraj zbliża się do połączenia z państwami unijnymi możemy być pewni, że spełnianie wymogów HACCP w małej gastronomii będzie koniecznością. HACCP pozwala eliminować zagrożenia już od momentu zaistnienia surowca zapewniając klientowi sprawdzony produkt. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść stratę konsumentowi. W systemie HACCP badanie jakości skończonego towaru zastąpione będzie monitorowaniem wszelkich etapów jego powstawania jak też dystrybucji, zacząwszy od przygotowywania, poprzez przetworzenie, produkcję, pakowanie, magazynowanie, przewóz, aż do sprzedaży skończonego środka spożywczego. Dzięki takiemu podejściu, przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega się lub eliminuje zdrowotne zagrożenia powiązane z materiałami, domieszkami i półproduktami pomocniczymi, personelem, machinami jak też przyrządami, a także procesem technologicznym. To najefektywniejszy sposób zapewniania bezpieczeństwa żywności uznany przez wszelkie organizacje zainteresowane jej bezpieczeństwem.


Sprawdź też

Na polskich drogach każdego dnia niestety dochodzi do wielu wypadków - ich ofiary mają przecież prawo do rekompensaty finansowej

mieszkanie od dewelopera
Po Polsce porusza się duża ilość aut. Pewny procent kierowców prowadzi brawurowo. Niektórzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu.


Zastosowanie systemu HACCP w szkole będzie także korzystne dla wytwórców żywności, jacy w wypadku kontroli urzędowej mogą wykazać, iż zrobili wszystko, aby otrzymać pewny a także dobry jakościowo artykuł.
18-09-16 07:19:02